METTE BECK FROST ER ANSAT SOM SEKRETARIATSLEDER

Fra den 1. november er Mette Beck Frost ansat som sekretariatsleder i Vollsmose Sekretariatet.

HVEM ER VI?

Vollsmose Sekretariatet fungerer som den udøvende organisation i et partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og Civica samt beboerrepræsentanter fra Vollsmose.

Med et strategisk mål om at forandre Vollsmose fra et særligt udsat boligområde til en bydel i Odense leverer Vollsmose Sekretariatet en række supplerende boligsociale indsatser, der er nøje koordinerede med de almene velfærdstilbud.

I Vollsmose Sekretariatet vil vi:

  • Lave konkrete og tydelige handlinger for og med beboerne i Vollsmose.
  • Skabe forandring gennem fællesskaber og partnerskaber i og uden for Vollsmose.
  • Have fælles fokus på beboernes egne ressourcer og empowerment.

Sekretariatets indsatser og aktiviteter finansieres af infrastrukturmidler, boligsociale midler samt lokale medfinansieringer.

Læs mere om den overordnede strategiske ramme for det boligsociale arbejde i bydelen i den boligsociale helhedsplan for Vollsmose i årene 2016-20.