Delprojekterne i infrastrukturplanen

Infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose består af forskellige delprojekter.

Første spadestik til Fremtidens Vollsmose blev taget den 19. august 2017, hvor delprojektet i Hybenhaven gik i gang. Den 6. maj 2018 blev den nye sivegade og de nye opholdsområder i afdelingen indviet.

Fra ultimo 2018 og frem til og med 2020 planlægges de resterende delprojekter i infrastrukturplanen.

Fremtidens Vollsmose består af en række delprojekter:

  • Bygaden – Risingsvejs forlængelse over Ejbygade ind igennem bydelen og ud til Vollsmose Allé
  • Granparkens sivegade der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
  • Lærkeparkens sivegade der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
  • Fyrreparkens sivegade der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
  • Oplevelsestier gennem Åsumvejens boligafdelinger
  • Omdannelse af Hybenhavens stamvej til en ny sivegade med opholdspladser
  • Omdannelse af Egeparkens stamvej til en ny sivegade med opholdspladser
  • Sivegade fra Ejbygade ad Gillestedvej gennem Bøgeparken frem til Vollsmose Allé
  • Sivegade fra Ejbygade gennem Tjørnehaven, syd om Slåenhaven og Hybenhaven, gennem Birkeparken frem til Vollsmose Allé
  • Indre stier i bydelen