VOLLSMOSES BEBOERE MØDES OM VEJE OG STIER

I starten af oktober afholder Vollsmose Sekretariatet en række beboermøder om infrastrukturplanen.

Fra boligområde til bydel

Nye veje og stier skal skabe bedre forbindelser til og fra Vollsmose - men også internt i bydelen. Det skal gøre Vollsmose mere attraktivt for bydelens beboere, men også for investorer og på sigt nye beboere og erhvervsliv. Fremtidens Vollsmose skal desuden byde på muligheder for andre boformer end lejeboliger.

Byudviklingsstrategiens overordnede mål er at forbedre både de fysiske og sociale rammer for livet i Vollsmose. Her er det særligt målene om øget tryghed, styrket civilsamfund og bevægelsen fra boligområde til bydel, der understøttes.