UNGE BYDELSAMBASSADØRER

Bydelskonsulenterne i Vollsmose Sekretariatet understøtter unge initiativtagere og positive rollemodeller i Vollsmose – også kaldet unge bydelsambassadører. Tanken er, at bydelsambassadørerne skal yde et modtræk til den grænseoverskridende adfærd og de negative fællesskaber, der fylder nogle steder i bydelen. De unge bydelsambassadører skal skabe positive aktiviteter og initiativer for og med andre unge i bydelen og arbejde for, at unge mennesker i Vollsmose føler ejerskab til deres bydel.

De konkrete aktiviteter udvikles i samarbejde mellem de unge og relevante aktører. Det kan eksempelvis være enkeltstående aktiviteter som debatarrangementer med aktuelle emner, workshops eller aktiviteter med sport og kultur som omdrejningspunkt. Men det kan også dreje sig om kortere eller længere forløb, hvor de unge for eksempel samarbejder med NGO’ere eller foreninger, der ønsker at etablere aktiviteter i Vollsmose.

Kompetenceudvikling og netværk
Vollsmose Sekretariatet understøtter de unge bydelsambassadører i at organisere og engagere andre samt sikre økonomi til deres aktiviteter, så de også får styrkede kompetencer i forhold til projektstyring og aktivitetsplanlægning. Det giver samtidig de unge vigtige erfaringer og en mulighed for at skabe netværk lokalt, regionalt og nationalt, hvilket kan gøre en positiv forskel i de unges uddannelses- og arbejdsliv.