NABOSKABSFRIVILLIGE

Naboskabsfrivillige er beboere, som ønsker at gøre en aktiv indsats for det gode naboskab. Det kan eksempelvis handle om at tage initiativ til aktiviteter, som styrker fællesskab og relationer i lokalområdet, er tryghedsskabende eller inkluderende over for nye eller ensomme beboere i området.

Vollsmose Sekretariatets bydelskonsulenter understøtter beboernes egne initiativer til aktiviteter, som kan bidrage til det gode naboskab. Aktiviteten sigter mod etablering af mere vedvarende nabofællesskaber i form af faste strukturer, hvor beboere mødes i fællesskaber.

Indholdet af de konkrete aktiviteter defineres af beboerne og de naboskabsfrivillige selv og understøttes af Vollsmose Sekretariatet.