Abdel til de unge: Vær nysgerrig

Abdel Salam har i over 20 år arbejdet med at få børn og unge til at blive en del af foreningslivet. Det har været med til at udvikle både ham selv og mange af de unge mennesker i bydelen.

Det er ikke altid en stillingsbetegnelse er særlig præcis. Men i Abdel Salams tilfælde, må man sige, at der er god overensstemmelse mellem arbejdet i teori og praksis. Han er nemlig fritidsvejleder i Odense Kommune. Og som sådan har han vitterligt i over 20 år vejledt børn og unge i blandt andet Vollsmose i at få noget fornuftigt ud af fritiden ved at blive en del af foreningslivet.

- Jeg har gjort det som en helt naturlig pligt, jeg har taget med mig fra Libanon, som er det land, jeg kommer fra. For jeg synes, at man ved at være medlem af en forening får mange fordele forærende. Man kommer i god form, man bliver en del af et fællesskab og får et netværk, der måske gør det lettere at få et job senere i livet, fortæller han.

En aktiv frivillig i Mosen
Da Abdel Salam kom til Danmark, kunne han ikke undgå at lægge mærke til, at der var mange flere ressourcer til de frivillige foreninger fra det offentlige, end han var vant til fra sit hjemland.

- I Libanon spillede jeg fodbold i en større klub. Men der var slet ikke de faciliteter og den økonomiske støtte, som en tilsvarende klub ville kunne få i Danmark. Vi måtte klare mange flere ting selv både økonomisk og praktisk. I Danmark er arbejdet i de frivillige foreninger sat i system, fortæller fritidsvejlederen.

LÆS OGSÅ: Flere børn bruger fritiden aktivt

Da han i 1994 bosatte sig i Vollsmose, syntes han derfor, det var oplagt dels selv at være med i det frivillige foreningsarbejde og dels professionelt at tilskynde andre til at etablere foreninger. Som sagt så gjort. Abdel har således været med til at starte den Palæstinensisk- Danske forening og Vollsmose Biavlerforening. Han har været formand for afdelingsbestyrelsen i Bøgeparken og også været en del af Den Frie Rådgivning. Alt sammen noget, der har gjort ham til en kendt skikkelse i Vollsmose og samtidig et arbejde, der har givet ham nogle værdifulde erfaringer.

Forældres accept er vigtig
En af de erfaringer er, at hvis det frivillige foreningsarbejde i Vollsmose skal lykkes, kræver det forældrenes accept. Det er nødvendigt, at de kan se det værdifulde i, at deres børn er medlem af en forening. Den erkendelse var sværere at etablere for år tilbage end i dag, fortæller Abdel Salam.

- Jeg tror, det skyldtes, at forældregenerationen dengang var splittet imellem den kultur, de kom fra, og den kultur, de kom til. Og som voksne havde de svært ved at tilegne sig det danske sprog og derfor også vanske-ligt ved at forstå det danske samfund, mener Abdel Salam.

En anden vigtig erfaring, han gjort sig gennem sit arbejde, er, at børn, der har brug for støtte for at være med i en forening, skal have den. Hånden må rækkes frem.

- Ellers går mange fodbold- og boksetalenter og talenter i det hele taget tabt, hvilket er synd og skam. Mange børn i Vollsmose vil med den rette støtte kunne nå langt, lyder det fra den engagerede fritidsvejleder.

Hvem er aktive?
I dag er Abdel Salam med til at finde ud af, hvilke børn der ikke dyrker en fritidsaktivitet. Det drejer sig om elever i 4.-9. klasse. Og det foregår i et samarbejde med skole og forældre.

- Vores formål er at oplyse eleverne om, hvilke fritidsmuligheder der er. Og hvis interessen er der, giver vi dem, der har behov for det den nødvendige støtte til, at de kan komme i gang med at dyrke en fritidsinteresse. For man skal huske, at børn, der er tidligt aktive i en forening, lærer at tage ansvar, siger Abdel Salam, der i mange år også har været en af kræfterne bag sommerens fodboldskole i Vollsmose.

Han ser lyst på fremtiden, når det gælder den generation af unge forældre, der er født i Vollsmose.

- Når jeg møder unge mennesker, som jeg har haft med at gøre i foreninger i Vollsmose, og de fortæller mig, at de i dag både har arbejde og uddannelse, så bliver jeg ikke alene glad på deres vegne, men så bekræfter det mig også i, at den nye generation af unge forældre tager ansvar, siger han og tilføjer:

- For når alt kommer til alt, så gælder det om, at man som ung er så nysgerrig på livet, at man er villig til at tage et ansvar. Kun på den måde bliver man herre over sit eget liv.

Seneste Artikler
Mand anholdt og sigtet for medvirken til manddrab i Vollsmose
Kommunen politianmelder imam i Vollsmose
Fayza blev genforenet med sin ungdoms-forelskelse efter 60 år
Da Vollsmose fik et gymnasium
Dans giver et pusterum i hverdagen