Forældre til rådkvinde: Har du lyttet til os?

I slutningen af april blev det endeligt vedtaget af byrådet at lægge H.C. Andersen Skolen sammen med Abildgårdskolen fra skoleåret 2021/22. Forældre på skolen oplever det som en lukning af en skole, de er glade for. Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) understreger, at det er en sammenlægning af to skoler og opstandelse af én ny. Vollsmose Avisen har indsamlet spørgsmål fra forældre og fået svar fra børn- og ungerådmanden.

Hvorfor skal skolebørnene samles på Abildgårdskolen, når H.C. Andersen Skolen er en nyere og bedre bygning?
- Fordi H.C. Andersen Skolen ikke er stor nok til at rumme alle børnene. Hvis H.C. Andersen Skolen havde været stor nok, havde det klart været at foretrække. Det handler ikke om at lukke en skole fremfor en anden, eller at Abildgårdskolen har ’vundet’. Det handler om at samle børnene fra to skoler og starte én ny skole. Så det er ikke for at favorisere en skole over en anden, men jeg forstår godt, at det kan føles sådan, når man er dem, der skal flytte fysisk.

Der er afsat 56,6 millioner kroner til at renovere Abildgårdskolen. Hvornår skal det ske?
- Det er ikke så nemt at svare på, fordi der er en masse teknisk, der træder i kraft, når det drejer sig om så stort et beløb. Vi kan ikke bare ringe efter en håndværker og gå igang, fordi opgaven skal sendes i udbud, og det tager tid. Mit bud vil være, at renoveringen er i gang sidst på året, men jeg kan ikke udelukke, at det sker samtidig med skoleskiftet. Heldigvis er der en lang sommerferie, hvor man kan nå at lave meget, og det er vigtigt, at det bliver en ny og federe skole med faciliteter, som alle bliver glade for at være i.

Hvor mange elever vil der være i hver klasse, når børnene starter i 2021?
- Det er vi ikke færdige med at beslutte. Loven siger, at der højst må være 28 elever i en klasse. Personligt har jeg en ambition om et andet maks. antal i Vollsmose. Jeg kunne tænke mig, at klasserne bliver mindre, så det bliver lettere for lærerne at nå rundt om alle børn. Men det kræver en politisk beslutning, som ikke er taget endnu.

Har Abildgårdskolen lokaler nok til så mange børn?
- Ja. Det har vi meget nøje undersøgt.

Der har været en høringsperiode i forbindelse med beslutningen om skolernes fremtid. Hvilke inputs fra forældre har du fået og lyttet til?
- Mange. Jeg har fået meget konkrete inputs såsom, at det kan være en god idé med en profilskole, og at det kan være en rigtig god idé at arbejde med verdensmål i form af skolehaver, sund mad og ligestilling. Begge skoler arbejder allerede med filosofi, som de fremhæver som vigtigt, og det, synes jeg, er vigtigt at føre med videre. Og så har jeg taget med mig, at det er en stor, svær og vigtig opgave at samle to skolekulturer til én, og at mange forældre er bekymret for netop deres barn. Der vil jeg rigtig gerne sige til forældrene, at vi kommer til at tage hvert eneste barn i hånden og følge dem godt ind i det nye fællesskab. Det skal vi bruge det næste år på at sikre os, og mit håb er, at forældre i Vollsmose vil begynde at byde ind med ønsker til den nye skole.

LÆS OGSÅ: Overblik: For og imod skolesammenlægning

I februar blev det besluttet at samle børnene i forårs-sfo på Abildgårdskolen. Var beslutningen om skolernes fremtid allerede taget der?
- Der var et stort politisk flertal for sammenlægningen, og jeg har arbejdet ud fra, at det ville ende med en beslutning om sammenlægning. Så det er rigtig tolket, at vi agerede som, at det ville ende med en sammenlægning. Når vi så ville tage beslutningen om forårs-sfo’en først, var det for at beskytte de mindste, der ellers kunne risikere at starte på H.C. Andersen Skolen og flytte efter et år. Jeg laver ikke et så vidtgående forslag om at lægge to skoler sammen, der gør mennesker urolige, uden at have afsøgt chancerne for et flertal inden.

Nogle forældre føler, at de nu er tvunget til at indskrive deres børn på Abildgårdskolen. Hvad vil du sige til dem? 
- Det er rigtigt, at deres børn med stor sandsynlighed skal gå på den nye sammenlagte skole, fordi det er svært at få sit barn ind på Risingskolen eller Ejerslykkeskolen. Men der er frit skolevalg, og muligheden for at gå på en anden skole er den samme, som den hele tiden har været. Vi ved godt, at mange forældre søger væk fra skolerne i Vollsmose. Det har de altid gjort, og det er en af de vigtigste grunde til at lave en ny skole. Så nu har jeg og de andre politikere en stor opgave med at vise og arbejde for, at den nye skole i Vollsmose bliver det rigtige valg for børnene.

LÆS OGSÅ: Byrådet vedtager at lukke skole

Nogle forældre oplever, at der allerede er mangel på tid og ressourcer til at løse konflikter og problemer mellem børnene i skolen. Kommer der ekstra hjælp til lærerne og den problematik?
- Det er selvfølgelig afgørende, at den nye skole føles tryg og rar, og at der er gode kammerater der. Vi sætter gang i en proces nu, om hvordan man bedst smelter de to elevgrupper sammen, så de kommer til at føle sig som en gruppe. Det er for eksempel vigtigt, at børnene møder hinanden og laver aktiviteter sammen inden skolestart. Vi skal finde nogle formater til at involvere forældre, børn, lærere og civilsamfund i den proces, så de kan være med til at beslutte, hvad den nye skole skal kunne, og hvordan vi helt konkret kan skabe en skole i Vollsmose, hvor børnene er trygge, sunde, glade og lærer en masse.

Seneste Artikler
Vollsmoses medier holder sommerferie
Fyns Politi: Efterforskningen er i fuld gang
Politiet forlænger visitationszone og skærpet strafzone
Vollsmose Sekretariatet og BoligSocialt Hus sammenlægges
Fyns Politi: Den sårede mand har relationer til konflikt