Er der en læge på vej eller ej?

Hvad er status på arbejdet med at få en læge til Vollsmose? Vollsmose Avisen giver et lynhurtigt overblik over udviklingen i den lokale lægedækning.

2004: Preben lukker og slukker
I september 2004 lukker læge Preben Fabricius Mølbæk sin praksis i Vollsmose for at gå på pension, men ingen andre læger ønsker at overtage hans praksis. Debatten om lægedækningen i Vollsmose har været tilbagevendende lige siden.

2006: Læger fravælger blokken
Med fem millioner kroner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet åbner Vollsmose Sundhedscenter i Egeparken, men uden et tilbud om almindelig lægehjælp. Samme år viser en undersøgelse, at flere og flere læger fravælger at arbejde i udsatte boligområder, fordi konsultationer i gennemsnit tager længere tid og dermed går ud over lægernes indtjening.

2013: Læger inden for få km
Ifølge Sundhedsministeriet har Region Syddanmark problemer med at finde læger, der er indstillet på at etablere sig i Vollsmose på almindelige overenskomstvilkår. Lægerne skal lokkes med færre patienter og spændende, faglige aktiviteter, udtaler de praktiserende lægers formand dengang og pointerer, at selvom der ikke er en læge i Vollsmose, så er der læger at vælge imellem inden for få kilometers afstand.

2016: Nyt sundhedshus
Den 2. november åbner ’VIVO - Huset for kultur, sundhed og livsudfoldelse’, der blandt andet huser Sundhedscenter Vollsmose med sundhedsplejersker, psykologer og familiebehandlere, men ingen læge.

– (…) måske kan disse rammer bidrage til at gøre det attraktivt for en praktiserende læge at åbne en praksis her om nogle år, udtaler projektleder i Odense Kommune, Stephan Siig Hansen, til Vollsmose Avisen.

2017: Stille snak om læge
Et politisk udvalg i Region Syddanmark, der beskæftiger sig med sundhed på tværs af sektorer, er på besøg i VIVO for at blive klogere på sundhedsarbejdet i et udsat boligområde. Politikerne diskuterer blandt andet VIVOs potentialer - herunder spørgsmålet om placeringen af en lægepraksis.

2018: Flertal for lægeklinik
Et smalt politisk flertal i Region Syddanmark stemmer for at give to praktiserende læger mulighed for at åbne klinik i Vollsmose. Flertallets begrundelse for at koble praktiserende læger til Vollsmose er blandt andet, at der ikke er nogen almene lægeklinikker i Vollsmose i dag, selvom der bor cirka 9.200 borgere i området, hvoraf en stor del har sundhedsmæssige udfordringer. Mindretallets begrundelse for at stemme imod er, at der er læger inden for den påkrævede 15 kilometers afstand, hvorimod der er steder i regionen, hvor borgere ikke har adgang til en læge i nærheden.

2019: Ingen læger søger
Flere gange bliver muligheden for at åbne lægeklinik i Vollsmose sat i udbud, men ingen læger ansøger. Regionen og Odense Kommune beslutter istedet at udbyde kombinationsstillinger til fire læger. Det vil sige, at hver læge skal passe et job som praktiserende læge i Vollsmose på halv tid og samtidig deles om én stilling på Indvandrermedicinsk Klinik på OUH og én stilling i Odense Kommune med fokus på sundhedsfremme.

2019: En pose penge fra staten
Region Syddanmark og Odense Kommune går sammen om at søge penge til lægeklinikken i Vollsmose fra en ny pulje i Sundheds- og Ældreministeriet. På den baggrund bevilger regeringen og Dansk Folkeparti 3,6 millioner til oprettelse af en lægeklinik i bydelen. Kommunen og regionen har også besluttet at stille lokaler og udstyr til rådighed for en almen praksis for at gøre kombinationsstillingerne attraktive. Pengene fra staten skal derfor gå til ombygning og indretning af lokaler.

2020: Ét bud fra én læge
Kombinationsstillingerne for læger i Vollsmose bliver slået op, men ingen læger viser interesse. Én læge meddeler i april, at han ønsker at etablere en almindelig lægeklinik i Vollsmose. Den interesserede læge har dog en række vilkår for at drive klinik i bydelen. Blandt andet ønsker lægen at være fritaget for at betale husleje til og med 2022 samt at modtage et årligt driftstilskud på 1,2 millioner kroner til støtte af opstarten, der senere kan betales tilbage. Men det kan ikke lade sig gøre, da det blandt andet ville være i strid med Sundhedsloven, vurderer både regionen og kommunen.

2020: Hvad så nu?
Administrationen i regionen vurderer, at regionen som udgangspunkt ikke vil forlænge budfristen for stillingerne i Vollsmose. Chefgruppen for Sundhed i kommunen vurderer, at der ikke er yderligere muligheder for arbejde videre med at etablere en lægeklinik i Vollsmose. De midler - en million kroner årligt - som kommunen havde afsat til kombinationsstillingerne, kan nu prioriteres til andre indsatser, ifølge Sundhedsudvalgets mødereferat. Det er endnu ikke afgjort, om regionen vil undersøge andre muligheder for at få en læge til bydelen for eksempel via en regionsklinik.

Seneste Artikler
Vollsmoses medier holder sommerferie
Fyns Politi: Efterforskningen er i fuld gang
Politiet forlænger visitationszone og skærpet strafzone
Vollsmose Sekretariatet og BoligSocialt Hus sammenlægges
Fyns Politi: Den sårede mand har relationer til konflikt