Vollsmose får ny udendørs kunst

Der findes mange skulpturer rundt omkring i Vollsmose, men over de kommende år skal der komme ny kunst til bydelens offentlige rum.

Der følger 1,8 millioner kroner til kunst med det infrastrukturprojekt, der skal gøre Vollsmose til en mere åben bydel over de kommende år. Kunstnere, Odense Kommune og beboere i Vollsmose skal sammen finde ud af, hvordan kunsten skal udformes.

I de kommende år sker der omfattende forandringer af det offentlige rum i Vollsmose - både som følge af    infrastrukturplanen, men også som følge af den lovbestemte udviklingsplan, som Odense Kommune og boligorganisationerne arbejder med. Nu får kunsten også mulighed for at give sit bud på, hvordan Vollsmose skal se ud i fremtiden.  Statens Kunstfond har bevilliget en million kroner til udendørs kunst i Vollsmose i forbindelse med infrastrukturplanen, der blandt andet bringer nye veje og stier til bydelen. Odense Kommune bakker desuden op om projektet med 800.000 kr.

- Det er en spændende udfordring. Vollsmose er jo et stort område, så det gælder om at finde en løsning, hvor så mange som muligt får glæde af kunsten, siger Henrik Kragh, kulturkonsulent i Odense Kommune.

Beboere skal inddrages
Henrik Kragh forestiller sig for eksempel en kunstrute, der kan være med til at binde Vollsmose sammen.  Han er medlem af den styregruppe, der har til opgave at udstikke de overordnede rammer for projektet. Blandt andet skal gruppen udarbejde en motivationsbeskrivelse, som kunstnere så kan byde ind på og være med til at udføre i praksis. Med bevillingen følger et krav om, at den kunstneriske proces skal foregå tæt på og i dialog med beboerne.

LÆS OGSÅ: Den nøgne dame på Vollsmose Allé

- Det er en forholdsvis ny og spændende tanke, som jeg synes, er lykkedes fint i forbindelse med de byomdannelser, der finder sted i Værebro Parken i Gladsaxe, og den kunst, man kan opleve i det offentlige rum på musikfestivalerne i Roskilde og i Århus, siger Henrik Kragh.

Giver nye perspektiver
Mette Rørvig er beboernes repræsentant i styregruppen.

- Infrastrukturprojektet med alle de nye veje og pladsdannelser vil få en meget stor indflydelse på den fysiske udvikling af Vollsmose. Og da jeg interesserer mig for samtidskunst, giver det god mening for mig at være med i en gruppe, der skal pege på den kunst, der skal sætte sit præg på det offentlige rum i Vollsmose de kommende år, siger hun.

Hun vil ikke så tidligt i forløbet lægge sig fast på hvilken kunst, man skal vælge. Men de overordnede linjer er hun ikke bange for at give et bud på:

- Det skal være kunst, der siger beboerne noget. Både de nuværende og de fremtidige. Og så skal den tilføre det fysiske område noget af betydning.

I den forbindelse minder beboerrepræsentanten om, hvad det er, kunsten kan blandt andet i forhold til arkitekturen og landskabsarbejde generelt.

- Den kan sætte fokus på et bestemt fysisk område, fordi kunsten kommer med ’noget andet‘. Hvad det bliver i dette konkrete projekt er op til den valgte kunstner at bestemme, lyder det fra Mette Rørvig. 

Seneste Artikler
Litteraturpatruljen anbefaler: Maze Runner - Labyrinten
Tre gode gåture i og omkring Vollsmose
Gamle beboere genopliver barndommens land
Forældre til rådkvinde: Har du lyttet til os?
Er der en læge på vej eller ej?