Politikere arbejder på samlet plan for Vollsmose

Med udgangspunkt i regeringens ghettoudspil arbejder partierne i Odenses byråd nu på en plan for Vollsmose, der blandt andet skal skabe flere forskellige typer boliger i bydelen. Planen skal være grundig og gennemtænkt, lyder det fra både borgmester og rådmand.

For rullende kameraer i Mjølnerparken i København præsenterede regeringen i starten af marts planen ’Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030’. Det såkaldte ghettoudspil, der endnu ikke er vedtaget i Folketinget, indeholder 22 initiativer til at komme landets udsatte boligområder til livs.

Få dage efter at statsminis-teren og hans ministre havde forladt Mjølnerparkens boligblokke, mødtes partierne i Odense byråd for at holde deres første møde om, hvordan en plan – med udgangspunkt i regeringens udspil – for Vollsmose skal se ud.

Ifølge både borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og rådmand i By- og Kulturforvaltningen, Jane Jegind (V) er der bred enighed blandt byrådets medlemmer om at skabe forandring i Vollsmose.

– Der er en bred vilje til at skabe forandringer, og vi har givet hinanden håndslag på, at vi skal udvikle en grundig og god plan, og at vi skal give hinanden tid til at få svar på vigtige spørgsmål. For der er ingen hurtige løsninger, når det kommer til Vollsmose, lyder det fra borgmesteren.

LÆS OGSÅ: Nedrivningsforslag skaber bekymring

Samme melding kommer fra by- og kulturrådmanden:
– Vi er ikke ude efter ’hovsa’-løsninger, for vi skal lave dybe forandringer for at gøre Vollsmose til en forstad på niveau med andre forstæder. Derfor skal vi tænke os godt om og lave en langsigtet plan. Den vilje er foreløbigt til stede i byrådet.

Færre boliger til leje
At en plan skal være gennemarbejdet er ikke det eneste, som de to politikere i øjeblikket er enige om. På det første møde om Vollsmose blev nogle af de store linjer for en fælles plan tegnet op, og også på den front var der stort set politisk enighed.

Især regeringens initiativ om at reducere antallet af almene boliger og i stedet give private investorer mulighed for at købe boliger eller bygge nye private boliger for at ændre beboersammensætningen bliver hilst velkommen.

– Det vigtigste er uden tvivl at forandre sammensætningen af boligmassen, så Vollsmose har både almennyttige og privatejede boliger blandet med erhvervsliv. Jeg har talt med borgere i Vollsmose, som flytter, når de kommer i arbejde og vil have egen bolig, fordi det ikke er muligt at købe sit eget. Det er da ærgerligt, hvis man kan lide at bo i Vollsmose og gerne vil sit boligområde, siger Jane Je-gind.

Også Peter Rahbæk Juel ser en omdannelse af boligmassen som det vigtigste initiativ i regeringens ghettoudspil og en kommende plan for Vollsmose.

– Planen for de udsatte boligområder – hvis der bliver indgået forlig, og den bliver vedtaget – giver konkrete muligheder og værktøjer for at arbejde med en omdannelse af boligmassen. Der er vi på nogle områder foran, fordi vi allerede har en omfattende plan for infrastrukturen i Vollsmose, som i øjeblikket er i gang i Hybenhaven, siger han og fortsætter:

– Infrastrukturplanen åbner og bryder Vollsmose op, men den frigiver også en række byggegrunde, som er vigtige for at tiltrække nogle af de investorer, der er interesseret i Odense for tiden, til Vollsmose. Men infrastrukturplanen forholder sig ikke til andelen af almene boliger, så det skal vi forholde os til nu.

Hvad skal rives ned?
Allerede i februar meldte borgmesteren og Socialdemokratiet sig klar til at arbejde på at rive boligblokke i Vollsmose ned. Et forslag som både Venstre, Konservative, SF og Dansk Folkeparti i Odense tidligere har været ude med, og som regeringen også foreslår i sin ghettoplan. Hvilke boligblokke det drejer sig om, og hvornår det eventuelt skal ske, kan hverken Peter Rahbæk Juel eller Jane Jegind sige endnu.

– Det er strategiske nedrivninger i et større omfang, som er på dagsordenen i byrådet, og mit udspil er, at vi starter i Bøgeparken og derefter kigger på Birke- og Egeparken. Mit håb er, at vi hurtigt kan få en aftale fra Chris-tiansborg, så vi ved, hvad vi har af værktøjer, og så vi hurtigt kan lande en aftale i Odense. Når det er sagt, så er det er vigtigt med et stærkt samarbejde og en god dialog med boligforeningerne, beboerdemokrati og civilsamfund. Det er folks hjem, vi snakker om, så vi skal have respekt for, at det skaber usikkerhed for dem, der er berørt, siger Peter Rahbæk Juel.

LÆS OGSÅ: – Nedrivninger af problemer i Vollsmose er et fælles ønske

Både han og Jane Jegind understreger, at de ikke har taget endeligt stilling til, hvor og hvor meget der skal rives ned.

– Det er dog ingen hemmelighed, at Bøgeparken er den mest problematiske afdeling i Vollsmose. Så det er klart, at når vi skal reducere til 40 procent almennyttigt byggeri ved at sælge fra og rive ned, så er Bøgeparken mere under luppen end andre afdelinger. Men det er vigtigt, at byrådet anerkender, at Vollsmose ikke er én masse. Vi skal kigge på Vollsmose som mindre lokalområder, der rummer store forskelligheder. Det er vigtigt, når vi laver planen, for vi skal selvfølgelig ikke ind og pille ved det, der fungerer, men der, hvor problemerne er, siger Jane Jegind.

Mangler plan for genhusning
For at nedrivningerne kan gennemføres, mangler der dog en vigtig brik i det politiske puslespil, ifølge Peter Rahbæk Juel.

– Vi diskuterer genhusning på de høje nagler lige nu, for vi kommer simpelthen ikke videre, hvis ikke regeringen kommer med en plan for genhusning. Vi skal jo have folk placeret andre steder, før vi kan rive noget som helst ned, og det skaber et behov for at bygge flere almene boliger. På det punkt mangler vi stadig et svar fra regeringen, siger han og understreger, at beboere altså ikke behøver bekymre sig om, at deres hjem forsvinder lige foreløbig.

Også Jane Jegind fremhæver, at der ikke kommer til at køre bulldozere ind i Vollsmose ’lige om lidt’, for planen er, at byrådet bruger de næs-te par måneder på at gennemarbejde planen.

– Det er klart, at vi skal kigge på, hvordan vi sikrer, at der er plads til dem, der skal genhuses. Det er en opgave, der skal løftes af den almennyttige sektor, men også af den private. Men der bliver bygget meget rundt omkring i Odense for tiden, og med den investeringslyst, der er i byen i øjeblikket, er jeg helt fortrøstningsfuld og optimis-
tisk omkring, at vi finder en løsning.

Seneste Artikler
Byrådet afsætter 100 millioner kroner til Vollsmose
Vollsmose Boxing og Projekt Zlatan får penge af Østifterne
Ulykkes-bilist sendte fire på skadestuen
Endnu en velskrevet fortælling om Borgia-familien
Angriberen fra Bøgeparken er tilbage