Hvordan ser det ud med kriminaliteten i Vollsmose?

Politiet i Vollsmose vil sætte mere ind over for knallerter, der kører for hurtigt, og andre trafikforseelser, som især skaber utryghed hos beboere.

Andelen af kriminelle beboere er større i Vollsmose end i resten af Odense, men ikke hele bydelen er ramt lige meget af kriminalitet. Fjerde del i serien om Vollsmoses udvikling handler om kriminalitet.

Der sættes ofte lighedstegn mellem Vollsmose og kriminalitet, og sidste år lagde bydelen asfalt til historier om især bandekonflikten. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets nyeste ghettoliste fra december 2017 viser, at 3,07 procent af beboerne på 18 år og derover i Vollsmose er dømt for lovovertrædelser. Dermed er der siden 2014 sket et fald i antallet af dømte beboere, hvor procentdelen lå på 3,69 procent. Også antallet af sigtede personer i bydelen er faldet, viser målinger fra Danmarks Almene Boliger. Men begge undersøgelser siger alene noget om, hvor de kriminelle bor – ikke hvor de begår kriminalitet. Så hvordan ser udviklingen ud i forhold til de kriminelle og den kriminalitet, der begås i Vollsmose? Det har Vollsmose Avisen spurgt chefpolitiinspektør i Fyns Politi, Lars Bræmhøj, om.

Begås der mere eller mindre kriminalitet i Vollsmose sammenlignet med resten af Odense?
– Når vi ser på antallet af anmeldelser for Vollsmose som helhed, så er det på fuldstændig samme niveau som resten af Odense. Ud af de ni boligafdelinger, som udgør Vollsmose, så er det kun i Bøgeparken, vi ser et højere antal af anmeldelser sammenlignet med resten af byen. Alle andre boligafdelinger i Vollsmose ligger under gennemsnittet for Odense. Det er samtidig vores oplevelse, at man i Vollsmose anmelder kriminalitet i lige så høj grad som i resten byen. I 2017 har bandekonflikten fyldt meget i medierne, og vi har lavet en række anholdelser af bandemedlemmer i Vollsmose. Men i forbindelse med bandekonflikten var det også meget tydeligt, at den banderelaterede kriminalitet ikke alene foregik i Vollsmose, men også foregik i bymidten og omkring Black Army’s klubhus på Nyborgvej.

Tal fra 2012-16 fra Landsbyggefonden viser, at der er sket en stigning i antallet af 10 til 17-årige i Vollsmose, som er blevet sigtet for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer. Er der kommet flere kriminelle unge i Vollsmose de senere år?
– Nej, det er der ikke. Den stigning, vi ser i antallet af sigtelser blandt bydelens unge, handler om en ny anmeldelsespraksis i forhold til butikstyverier, hvor nogle butiksejerne ikke længere ser igennem fingre med noget, men anmelder tyverierne konsekvent. Det betyder, at selv yngre børns smårapserier bliver anmeldt, og derfor kan vi se en stigning i statistikken, selvom der ikke er blevet flere kriminelle børn og unge i Vollsmose.

Hvilke former for kriminalitet og lovovertrædelser er de mest hyppige i Vollsmose?
– Hærværk på biler og bygninger er det, vi oftest ser. Derudover er forskellige former for tyveri, for eksempel butikstyveri og tyveri af nummerplader, noget af det, vi oplever mest af, og sådan har billedet typisk set ud de seneste mange år. Bandekriminalitet, vold og slagsmål forekommer, men det er ikke det, der fylder, og det er tit nogle få individer, der står for størstedelen af den vold, der begås. Én enkelt person står bag cirka en tredjedel af de anmeldelser om vold, der har været i Vollsmose i 2017. Når man ser på antallet af anmeldelser i Vollsmose, så hører det også med til billedet, at en del af anmeldelserne er lavet af politiet. Netop fordi vi er meget intensivt til stede i bydelen 24 timer i døgnet hver eneste dag året rundt, så opdager vi også mere og laver flere anmeldelser, end vi ville gøre, hvis vi ikke var massivt tilstede.

Hvem begår kriminaliteten?
– De kriminelle i Vollsmose laver en stor del af deres kriminalitet uden for Vollsmose. Især når det handler om bandekriminalitet og grovere kriminalitet som vold og trusler, foregår det oftest uden for bydelen. Ser man på sagerne om hærværk og indbrud i biler, så er der en tendens til, at det er beboere fra Vollsmose, der står bag.

LÆS OGSÅ: Hvordan går det med beskæftigelsen?

Hvilke typer kriminalitet skaber mest utryghed blandt beboerne i Vollsmose?
– Overtrædelser af færdselsloven med eksempelvis hurtigkørende knallerter er noget af det, vi ved, der skaber mest utryghed. Derfor er det også et område, som vi har meget fokus på, og i 2018 vil vi stramme skruen, både når det gælder trafikforseelser og salg af euforiserende stoffer i og omkring Vollsmose. Vi har blandt andet indkøbt offroad motorcykler, som kan sættes ind overfor ulovligt knallert-ræs på stierne. Fra den 1. marts har vi ansat tre forebyggere i politiet, så vi på den måde også har flere folk til det forebyggende arbejde. Derudover vil vi fortsætte det gode brede samarbejde med de andre aktører i Vollsmose omkring forebyggelsen af kriminalitet.

Andelen af kriminelle beboere er større i Vollsmose end i resten af Odense, men ikke hele bydelen er ramt lige meget af kriminalitet. Fjerde del i serien om Vollsmoses udvikling handler om kriminalitet.

Seneste Artikler
Byrådet afsætter 100 millioner kroner til Vollsmose
Vollsmose Boxing og Projekt Zlatan får penge af Østifterne
Ulykkes-bilist sendte fire på skadestuen
Endnu en velskrevet fortælling om Borgia-familien
Angriberen fra Bøgeparken er tilbage