Hvordan går det med udviklingen i Vollsmose?

Over fire aviser har Vollsmose Avisen sat fokus på emner, som gang på gang bliver bragt op i debatten om Vollsmoses udvikling eller mangel på samme. Med fakta, statistikker og interviews med beboere og fagpersoner har vi kigget på, hvordan det står til med beboersammensætningen, beskæftigelse, uddannelse og kriminalitet i Vollsmose. Læs alle temaerne her. 

I årtier har det været et politisk mål at ændre på beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder. Men andelen af beboere, som er arbejdsløse, uden uddannelse, kriminelle eller har lav indkomst, har ikke forandret sig markant hverken til det bedre eller værre i Vollsmose og andre lignende områder i mange år. De beboere, der får gavn af indsatserne i de udsatte boligområder – og løftes godt videre i livet med uddannelse og arbejde – flytter nemlig ofte ud og væk, mens de, der rykker ind, har sociale problemer med i flyttekasserne.

LÆS: Beboersammensætning – hvordan går det?

Flere beboere skal i arbejde og tjene deres egen løn. Det har fra flere sider og igennem mange år været et politisk mål for særligt udsatte områder som Vollsmose. Ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriets nyeste ghettoliste fra december 2017 har mere end halvdelen af 18-64-årige i Vollsmose ikke tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, og sådan har det mere eller mindre også set ud de foregående år.

Kigger man på nyere tal fra Odense Kommune og alene på andelen af beboere i Vollsmose, som er i arbejde, kan man dog se en lille stigning blandt de 16-66 årige, som er i job. Ser man isoleret på gruppen af unge mellem 18-29 år, kan man se endnu en lidt større stigning i antallet af beskæftigede.

LÆS: Hvordan går det med beskæftigelsen?

Flere beboere skal fortsætte med at uddanne sig, når de har bestået 9. klasses afgangsprøve. Det har gennem flere år også været et politisk mål for områder som Vollsmose. Gruppen af unge mellem 15 og 29 år i Vollsmose, der kun har en grunduddannelse, er imidlertid blevet mindre fra 2016 til 2017. Det vil sige, at cirka tre ud af fire i 2017 havde mere end grundskole som højest gennemførte uddannelse. Det viser tal fra Danmarks Almene Boliger, der også har statistik, der viser, at flere og flere af de 20-årige i Vollsmose tager en gymnasial uddannelse. Næsten halvdelen af de 20-årige i 2016 fik en studenterhue. Også blandt de 27 til 28-årige beboere er der fremgang, hvor 44 procent i 2016 gennemførte en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.

LÆS: Hvordan går det med uddannelsen i Vollsmose?

Andelen af kriminelle beboere er større i Vollsmose end i resten af Odense, men ikke hele bydelen er ramt lige meget af kriminalitet. Der sættes dog ofte lighedstegn mellem Vollsmose og kriminalitet, og sidste år lagde bydelen asfalt til historier om især bandekonflikten. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets nyeste ghettoliste fra december 2017 viser, at 3,07 procent af beboerne på 18 år og derover i Vollsmose er dømt for lovovertrædelser. Dermed er der siden 2014 sket et fald i antallet af dømte beboere, hvor procentdelen lå på 3,69 procent. Også antallet af sigtede personer i bydelen er faldet, viser målinger fra Danmarks Almene Boliger.

LÆS: Hvordan ser det ud med kriminaliteten i Vollsmose?

 

Seneste Artikler
Klar til nye krav om persondata
Ny infrastruktur: Tilbudsgivere er udvalgt
Fremtidens Vollsmose i udbud
Første del af Fremtidens Vollsmose indvies
Rekordmange børn på fodboldskole