Forfatter med fortid i Vollsmose

Forfatter Linda Lassen har tidligere boet i Granparken. Hendes nye bog ’Rundt om Rune’ foregår blandt andet i Vollsmose, hvor hovedpersonen flytter til.

I sin nyeste roman ’Rundt om Rune’ trækker forfatter Linda Lassen på egne erfaringer med at bo i Vollsmose og være mor til en psykisk syg søn.

Med omkring 40 udgivelser af voksen-, børne- og ungdomslitteratur er Linda Lassen en erfaren forfatter. Den aktuelle roman ’Rundt om Rune’ handler om journalis-ten Annas hjemløse og psykisk syge søn Rune. Handlingen foregår i store dele af romanen i Vollsmose. I sin research til bogen besøgte Linda Lassen undertegnede, fordi hovedpersonen Anna får arbejde på Vollsmose Avisen. Resultatet af vores lange samtale blev figuren Øivind, der på det tidspunkt havde været borgerjournalist på avisen i over seks år. Og det er ikke helt tilfældigt, at handlingen foregår i Vollsmose, fortæller Linda Lassen, der i halvfjerdserne og begyndelsen af firserne selv boede i Vollsmose.

– Jeg var meget glad for at bo i området dengang. Der er sket meget beboermæssigt siden. Derfor kunne det være spændende at placere Anna midt i den mangfoldighed, Vollsmose er et udtryk for i dag, siger forfatteren.

– Man lægger jo altid noget af sig selv i det, man skriver, siger Linda Lassen. ’Rundt om Rune’ har dog i højere grad end hendes øvrige bøger trukket på hendes personlige tanker og følelser.

– Rune er psykisk syg, og da jeg selv har en søn, der er psykisk syg, kan jeg sagtens nikke genkendende til Runes måde at reagere på og tackle sin tilværelse. Jeg er også igennem mit arbejde som psykolog flere gange stødt på personer, som ligner Rune, fortæller Linda Lassen og fortsætter:

– At jeg selv har en søn, der er psykisk syg, gør også, at jeg forstår Anna, og alle de tanker, der kører rundt i hendes hoved. Som mor spørger man hele tiden sig selv: ’Hvor har jeg svigtet? Kunne jeg have gjort det anderledes? Og hvem skal tage sig af mit barn, hvis jeg siger fra? Har jeg været nærværende nok?’

Trækker på egne erfaringer
Det er tydeligt, at jo mere Linda Lassen fortæller om Anna og Rune, jo mere kommer hendes engagement og solidaritet med de to hovedpersoner frem. Linda Lassen forstår de psykisk sårbare personer, der kan føle, at de kæmper for overlevelse, mod sig selv og nogle gange mod systemet. Et system, som også de pårørende tit oplever som tungt og ufleksibelt.

– Som forældre står man meget alene. Psykiatrien har simpelthen ikke ressourcer til at bistå forældrene, der ofte står med en følelse af svigt og magtesløshed. Der er jo intet, der overgår vores kærlighed til børnene, og som forældre går vi til det alleryderste for at hjælpe dem. Men det er også ressourcekrævende at være pårørende. Jeg kender mange, der er langtidssygemeldte, er på førtidspension, eller har et arbejde, de egentlig er overkvalificeret til, fordi alt overskuddet går med at være ’sikkerhedsnet’ til den psykisk syge pårørende. Ægteskaber kommer på en hård prøve og består ofte ikke som i karakteren Annas tilfælde, lyder det fra Linda Lassen, der har haft mange samtaler med skyldtyngede forældre. Og ifølge forfatteren er der et tydeligt budskab med ’Rundt om Rune’:

– Jeg vil skabe debat om, hvordan det er at være psykisk syg og pårørende i vores system. Jeg vil lade Rune komme til orde, så læseren kan forstå og føle med ham og dem, han repræsenterer. Jeg vil lade Anna vise den magtesløshed og de ambivalente følelser, forældre lever med hver dag, slutter hun.

’Rundt om Rune’ handler om journalisten Anna og hendes søn Rune, der er psykisk syg. Da Annas mand forlader hende, skal hun have et nyt sted at bo. Hun flytter derfor til Vollsmose, hvor hun har boet før, da børnene var små. Bogen følger Annas forsøg på at få sit liv til at fungere.

Seneste Artikler
Klar til nye krav om persondata
Ny infrastruktur: Tilbudsgivere er udvalgt
Fremtidens Vollsmose i udbud
Første del af Fremtidens Vollsmose indvies
Rekordmange børn på fodboldskole