'De unge føler sig udenfor samfundet'

Hvordan står det til med kriminaliteten i Vollsmose? Det har Vollsmose Avisen spurgt koordinator hos Center for Familier og Unge, Kent Frandsen, om.

Hvad er jeres opgave?
– I kølvandet på urolighederne ved Odense Universitetshospital i 2012 opstod Center for Familier og Unge, CFU, ud fra et politisk ønske om at styrke trygheden og mindske kriminaliteten. Vi har været en forebyggende indsats siden 2014, og vores primære målgruppe er overvejende de unge, som vi møder på gaden.

Hvordan arbejder I med at løse og forebygge problemer i forhold til kriminalitet?
– Vores arbejde er at være synlige især på gadeplan i hele Odense. I Vollsmose er vi til stede mindst fire eller fem gange om dagen blandt andet i Vollsmose Torv og Bøgeparken. Vi har nul tolerance, hvis de unge laver noget, de ikke må, og vi indberetter til de relevante myndigheder, når det er nødvendigt. Men samtidig prøver vi også at opbygge et relationsbåret   forhold til de unge og gå i dialog med dem. Det er den bedste måde at få dem overbevist om, at en ændret adfærd ikke kun er til gavn for deres omgivelser, men i høj grad også er det bedste for dem selv. En af vores vigtigste opgaver er nemlig at få de unge til at forstå, at der ikke er noget fremtidsperspektiv i at lave kriminalitet. Det gælder derimod om at få noget uddannelse og senere at komme i arbejde. Vi skal med andre ord stoppe uacceptabel adfærd og en negativ udvikling, inden det ender i kriminalitet.

Hvilke risikomønstre ser I i Vollsmose?
– Først og fremmest er der en rodløshed og kedsomhed. Det kan føre til en uheldig adfærd. Samtidig kan de unge føle sig udsat for et gruppepres og få et billede af, at kriminalitet er en hurtigere og nemmere vej til succes end arbejde og uddannelse. Mange af de unge giver også udtryk for at føle sig udenfor det øvrige samfund, som omgiver dem.

Hvilke bekymringer hører I fra beboere og andre aktører?
– Det er som regel fra forældre, der er bekymrede for deres børn og teenagere, fordi de synes, at de ikke foretager sig noget meningsfuldt. Vi oplever også bekymringer fra forskelligt hold i perioder, hvor Vollsmose er i mediernes søgelys. Den unuancerede del af mediedækningen og dele af den offentlige debat kan nogen gange medføre apati, handlingslammelse og en følelse af håbløshed blandt dem, vi møder i Vollsmose.

Hvad skal der til for løse problemerne?
– Hvis vi for alvor skal vende udviklingen, er forældrene nøglen. De skal meget mere på banen og tage mere del i livet omkring børnene – herunder deres børns adfærd. Det er helt afgørende, at forældrene er involveret i løsningen af børnenes problemer, og vi arbejder med familien som helhed. Her er vores erfaring, at forældrene meget gerne vil være en del af at få deres søn eller datter på ret kurs, når de bliver spurgt.

Seneste Artikler
Byrådet afsætter 100 millioner kroner til Vollsmose
Vollsmose Boxing og Projekt Zlatan får penge af Østifterne
Ulykkes-bilist sendte fire på skadestuen
Endnu en velskrevet fortælling om Borgia-familien
Angriberen fra Bøgeparken er tilbage