Vollsmose fortsat i god udvikling

For andet år i træk opfylder Vollsmose kun fire ud af fem kriterier på ghettolisten.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i dag offentliggjort listen over særligt udsatte boligområder, og Vollsmose opfylder igen i år alene fire ud af fem kriterier på ministeriets liste over særligt udsatte boligområder.

Når det handler om beboernes indkomst, tjener de 15 til 64-årige nemlig mere end ghettolistens kriterie. Helt konkret ligger beboernes indkomst på 56,8 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i resten af regionen.

– Vi er glade for at se, at den gode udvikling er bibeholdt, siger Nanna Muusmann, chef for Vollsmose Sekretariatet, der er den udøvende organisation i partnerskabet mellem Odense Kommune, boligorganisationerne og beboerne i bydelen. Hun peger desuden på det positive i, at især flere unge mellem 18-29 år i Vollsmose er kommet i job i 2017.

– Det giver store gevinster på den lange bane – både for den enkelte og for samfundet – når de unge tidligt får succes med at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Det skal vi se slå igennem på ghettolisten de kommende år, siger hun.

Flere unge med ungdomsuddannelse
De unge er ikke kun kommet mere i arbejde. Flere unge gennemfører ungdomsuddannelser sammenlignet med tidligere år. Procentdelen af de 30 til 59-årige med alene en grunduddannelse er nu faldet til 57,2 procent i 2017.

– Der er massivt fokus på at få flere i uddannelse og arbejde i Vollsmose. Det er også to områder, som partnerskabet har skarpt øje på. Derfor er det naturligvis glædeligt, at vi ser flere unge med uddannelse og arbejde, siger Nanna Muusmann.

Ghettolistens kriterier drejer sig om, hvor mange af beboerne i et alment boligområde der hverken har et arbejde eller er i gang med en uddannelse. Hvor mange af beboerne der er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Hvor mange af beboerne der er dømt for lovovertrædelse samt hvor lavt indkomst- og uddannelsesniveauet er.

Opfylder et alment boligområde med mindst 1000 beboere tre ud af fem kriterier, kommer det på den såkaldte ghettoliste.

1. kriterie: Mere end 40 procent af de 18-64 årige har ikke tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
I Vollsmose er det 52,5 procent. Dermed opfylder Vollsmose kriteriet.

2. kriterie: Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.
I Vollsmose er det 68,9 procent. Dermed opfylder Vollsmose kriteriet.

3. kriterie: Mere end 2,70 procent af beboere på 18 år og derover er dømt for lovovertrædelser.
I Vollsmose er det 3,07 procent. Dermed opfylder Vollsmose kriteriet.

4. kriterie: Mere end 50 procent af de 30-59 årige har alene en grunduddannelse.
I Vollsmose er det 57,2 procent. Dermed opfylder Vollsmose kriteriet.

5. kriterie: Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år (ekskl. uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
I Vollsmose er det 56,8 procent. Dermed opfylder Vollsmose ikke kriteriet.

Seneste Artikler
Klar til nye krav om persondata
Ny infrastruktur: Tilbudsgivere er udvalgt
Fremtidens Vollsmose i udbud
Første del af Fremtidens Vollsmose indvies
Rekordmange børn på fodboldskole