Overblik: Hvad mener partierne?

16 forskellige partier stiller op til kommunalvalget i Odense. Vollsmose Avisen har skrevet til dem alle og spurgt om deres holdning til Vollsmose og letbanen, og hvad de vil gøre for børnene og de unge i Odense.

 

A - Socialdemokratiet

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vi vil udviklingen og velfærden. Vi ønsker at få hele Odense med, når vi omdanner byen fra stor by til storby. Odense er ikke kun centrum. Forstæderne som Dalum, Bolbro og Vollsmose spiller en markant rolle for byen. Her bor mange mennesker, og de skal være forbundet med hele byen – derfor investerer vi også i dem.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Vores børn er vores fremtid, og derfor skal de prioriteres. Vi har med velfærdsprocenten øremærket flere penge til børn og unge i byen. Vi har afsat mere end 100 millioner kroner de seneste to år til vores børn og unge, og vi ønsker at fortsætte i den retning.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Vollsmose rummer et stort potentiale med cirka 10.000 beboere. Med investeringer for næsten 300 millioner kroner i helhedsplanen for Vollsmose har vi tydeligt vist, at vi tror på Vollsmose og dets potentiale.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Man glemmer ofte, at Vollsmose kun ligger tre kilometer fra centrum. Med anden etape af letbanen har vi mulighed for at binde Odense NØ sammen med resten af byen. Letbanen åbner også hele boligområdet op for resten af byen og giver muligheder for oplevelser i Vollsmose for alle byens borgere.

B - Radikale Venstre

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vi ønsker en by, hvor flere mennesker får flere muligheder. En rig by, hvor vækst og velfærd går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger. Vi ønsker plads til forskellighed og tolerance – en by hvor generationerne mødes, og hvor forskellige mennesker lever og bor sammen.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Vi har rådmandsposten for børne- og ungeområdet, og med den har vi sikret et historisk løft. Vi vil fortsat arbejde for flere muligheder for byens børn og unge.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Odense er inde i en fantastisk udvikling, og man er også gået i gang med udviklingen i Vollsmose. Med fornyelsen af Vollsmose er der i fællesskab med beboerne lagt planer for, hvordan vi sammen får en mere sammenhængende by – en by, hvor bydelene flettes sammen og hver for sig er stolte og stærke. Vi ønsker, at flere borgere bliver inddraget i de beslutninger, der påvirker deres hverdag – her kan vi lære af Vollsmose, hvor rigtig mange er aktive i deres lokalområde.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Letbanens linje 2 vil betyde et løft af Odense NØ og Vollsmose. Flere vil færdes igennem, og der vil – lige som vi ser med linje 1 – komme flere investeringsmuligheder i forbindelse med linjeføringen.

C - Det Konservative Folkeparti

Hvorfor skal man stemme på jer?
Søren Windell er ny spidskandidat og ser tingene med friske øjne. Vi ved, at de fleste problemer kan løses, mens de endnu er små. Men vi skal også have modet til at løse de store ting.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Vi arbejder for, at der skal være gode skole- og fritidstilbud i lokalområderne. Der skal være den nødvendige hjælp i skolen, hvis man har behov for det. Og så skal der være lærepladser til de unge, når de på et tidspunkt skal have en uddannelse.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Det skal være muligt at købe sin egen bolig i Vollsmose, hvis man gerne vil det. Ejerboliger vil give en større stabilitet, fordi folk vil bo der længere. Vollsmose har en rigtig god beliggenhed, og bydelen har potentiale til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Konservative er positive over for letbanens forløb gennem Vollsmose. Det vil gøre området mere attraktivt at bo i, og det bliver nemt at komme til både centrum, Rosengårdscentret og området ved universitetet og det nye sygehus. Letbanen kan løfte Vollsmose til at blive én af de rigtig gode beliggenheder i Odense.

D - Nye Borgerlige

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vi går ind for at hjælpe de svage. Vi går ind for mere lokalt politi, så alle kan føle sig trygge. Vi går ind for strengere straffe – også for voldtægt. Vi går ind for at udvise kriminelle udlændinge efter første dom. Vollsmose kan ikke være tjent med kriminelle.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Alle skal have et incitament til at forsørge sig selv, så vi ikke har borgere, der lever på offentlige ydelser i mange år.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Vi vil have lokale fritidsklubber. Vi ønsker, at skoler og institutioner bliver selvejende. Så kan den enkelte skole selv tilrettelægge arbejdsdag og undervisning og give børnene optimale forhold. Undervisningen skal have danske demokratiske værdier, ligeværd og ligestilling. Vollsmose skal tage ansvar for sit eget lokalsamfund og ikke acceptere vold, vanvittig kørsel etc. I samarbejde med Fyns Politi skal Vollsmose få styr på sine utilpassede unge. Det vil give et helt andet syn på Vollsmose.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Odense har valgt en teknologisk forældet løsning, som er meget dyr og ufleksibel. Selvfølgelig skal Vollsmose også bindes sammen med letbanen, men med en smartere og nyere teknologi.

E - Nyt Odense

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vælgerne skal stemme på Nyt Odense, fordi vi vil forandring. Vi vil den forandring, der skal til for at skabe udvikling i Odense og Vollsmose. Den forandring skal vi skabe sammen med beboerne i området – blandt andet ved at høre på hvilke bekymringer og behov der er tilstede i Vollsmose.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
En af de ting vi meget gerne vil gøre i tæt samarbejde med beboerne er at få klubberne, kulturen – herunder Vollsmose Kulturhus – rullet tilbage og startet op igen.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Vollsmose kan spille en positiv rolle i Odenses udvikling, hvis man begynder at inddrage beboerne i området. Vi har i alt for lang tid stået og set på, hvordan den ene ’ekspert’ efter den anden har prøvet på at skabe forandringen derude, uden at der er sket noget. Husk hele tiden på, at enhver forandring starter med en selv.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Til dem, som har fulgt med i debatten, så har vi helt klart meldt ud, at der ikke kommer en letbane to med vores stemmer.

F - SF - Socialistisk Folkeparti

Hvorfor skal man stemme på jer?
I SF arbejder vi for et samfund med ligeværd og ens muligheder for alle uanset baggrund. SF mener, at alle skal have en chance for at lykkes i livet.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Børn og unge er hjerteblod for SF. Børn og unge skal have den bedste fremtid gennem god uddannelse og tryghed i opvæksten. Derfor står SF bag velfærdsprocenten, som i 2018 giver 63 millioner kroner ekstra til dagtilbud og skoler. SF vil fortsat kæmpe for bedre vilkår for vores børn og unge.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Der er mange ressourcer i Vollsmose. Omkring 80 nationaliteter er repræsenteret, hvor hver og én har forbindelser ud i verden, som kan bringe verden tættere på Odense og dermed bidrage til vækstdagsordenen.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Vollsmose får en ny livline, som forbinder bydelen bedre med resten af Odense. Dermed bliver Vollsmose en mere ligeværdig del af byen, og det bliver lettere at komme til og fra Vollsmose.

G - Den Frie Liste

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vi opfordrer til at stemme på os, fordi vi er uafhængige og i stand til i fællesskab at gøre en forskel. Vi tror på os selv som et nystiftet parti. Vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de eksisterende partier ville forbyde burkaen og niqab – det er en privat sag. Andre opford-rer til at vise profetens tegninger på Facebook, og helt andre vil kun lukke muslimske private skoler.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Tre kandidater ud af de fem på Den Frie Liste er medlem af Familiens Idrætsforening, der blandt andet arbejder med børn, unge og voksne.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Vi vil arbejde for at forbedre borgernes velfærd og livsstil med fokus på byens udvikling og økonomisk vækst. Vollsmose kan komme til at spille en stor rolle i Odense, hvis man viser respekt for beboerne, især dem som har en anden etnisk baggrund end dansk, og ikke kritiserer dem for den måde, de går klædt. De skal føle, at de er en del af samfundet.  Deres unge skal have adgang til arbejdsmarkedet – både private og offentlige.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Den Frie Liste glæder sig over letbanens anden linje, fordi Vollsmose med cirka 9.500 indbyggere har brug for en solid kollektiv trafik.

I - Liberal Alliance

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vi vil sammen med beboerne i Vollsmose gøre området til en ressource for Odense i stedet for en belastning. Vi vil sammen med beboerne give Vollsmose et nyt navn.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Børn og unge skal have det bedst mulige udgangspunkt for at klare sig i samfundet. Der skal arbejdes med dannelse og uddannelse. Børn og unge skal kende dansk historie og kultur og opføre sig ordentligt. De skal deltage aktivt i fællesskaber med andre børn på tværs af etniciteter og være aktive i dansk foreningskultur. Det er altid forældrenes ansvar, at det sker.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Den bedste integration er gennem et job. Flere i Vollsmose skal i arbejde, hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, så kan offentlige ydelser blive nedsat. Dem, der ikke kan arbejde, hjælper vi fortsat. Beboerne i Vollsmose skal selv tage initiativ til at danne foreninger, der tilbyder børn fritidstilbud. B1909 løser ikke opgaven, og andre foreninger skal have adgang til B1909’s faciliteter.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Vi er modstandere af letbanen og vil stemme nej til forslaget. Vi kan sikre en god transport med el- og gasdrevne busser og spare en masse penge, som bliver i borgernes lommer. Letbaner er gammeldags teknologi.

J - Frit Danmark - Folkebevægelsen Mod Indvandringen

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vi vil forbedre ældreområdet i Odense og har fundet 100 millioner kroner på budgettet til at gøre det med. Pengene skal hentes ved en omlægning af børne- og ungerådgivning og indføring af ’den svenske model’ ved tvangsfjernelser. På den måde kan der blive hjembragt cirka 100 børn ud af de 250 tvangsfjernede børn, som Odense har. Hvert tvangsfjernet barn koster kommunen 1 million kroner om året. På den måde vil det være en win-win-situation både for 100 familier, men også for alle ældre medborgere i hele Odense.

K - KristenDemokraterne

Hvorfor skal man stemme på jer?
Kristendemokraterne vil ikke nedrive boligblokke i Vollsmose.  Vi ser det hele menneske, hvilket er vigtigt, da alle mennesker rummer potentialer, der til tider skal understøttes for at blive bragt i spil.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Der skal være to lærere per klasse for at afhjælpe sociale og sprogmæssige udfordringer. Der skal være flere klubber, idet én er for lidt. Vi vil sikre, at personalet i idræts-, kultur- og klubtilbuddene primært er voksne fra området, der skal virke som gode rollemodeller.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Området har i dag bibliotek, svømmehal, indkøbsmuligheder, kulturhus, skoler og gymnasium, hvor de unge allerede i dag dygtiggør sig. Således adskiller Vollsmose sig ikke fra andre forstæder. Vi er dog bevidste om, at der i området er en del uden for arbejdsmarkedet, hvilket kan give et forringet billede af en normal tilværelse, som den forefindes i Odenses øvrige forstæder.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Letbanens etape 2 bør ikke opføres, ligesom etape 1 også er klart overdimensioneret. Det handler om at håndtere myldretidstrafikken mellem kl. 7.00-9.00 og igen fra 15.00-17.00. Det kan klares med ekstra og større busser i perioderne med spidsbelastning.

L - Et Bedre Odense

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vi vil gå en anden vej end de traditionelle. Vi vil lukke ned for unødige prestigeprojekter og ødsel med kommunens penge. Vi vil gøre op med alle de ’tillægsydelser’, kommunen efterhånden kaster om sig med og vende tilbage til kerneydelserne. De enorme summer, der vil og skal spares dér, vil gå til blandt andet at få plejehjemskøkkener tilbage.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
De nedlagte fritidsklubber skal tilbage til yderområderne i Odense – også i Vollsmose. Vi vil øge indsatsen på at få især unge under 30 år ind på arbejdsmarkedet. Her skal vi skele til midtjyske kommuner, der med særlige erhvervsspecialister ruster de unge til arbejde gennem efteruddannelse, så de kan gøres lækre for de virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Kun gennem øget beskæftigelse kan vi løfte Vollsmose, men indsatsen går begge veje.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Vi vil gøre alt for, at letbanens linje 2 ikke bliver gennemført. Der er i forvejen et dokumenteret stort underskud på første etape. Til gengæld skal den kollektive trafik opgraderes ved i stigende grad at skele til hybrid- og elbusser – herunder ønsker vi at være projektby for førerløse løsninger.

O - Dansk Folkeparti

Hvorfor skal man stemme på jer?
Med et blåt flertal vil vi sikre, at Odense ikke længere ligger i toppen af statistikken over kommuner med størst arbejdsløshed. Vi finansierer ikke vores politik med skattestigninger, der rammer både kontanthjælpsmodtagere og studerende. Vi finansierer velfærd med afsatte midler fra letbanens etape to.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Vi ønsker at bevare de lokale klubtilbud. Det skal være ude i nærmiljøerne, hvor børn trives, at de skal kunne mødes i klubtilbud. Det sikre nærmiljø giver bedre mulighed for en hurtig indsats til udsatte unge.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Vollsmose kan bidrage positivt til Odenses udvikling, såfremt flere kommer i arbejde. Det er vigtigt, at alle, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, kommer i job eller uddannelse. Odense Kommune har brugt mange penge på helhedsplaner i Vollsmose. I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at der skal flere økonomiske indsprøjtninger til sådanne projekter.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
I Dansk Folkeparti siger vi nej tak til letbanens etape to. Vi mener, at pengene skal bruges på den nære velfærd frem for skinner.

P - Befri Fyn

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vores hovedformål er at løsrive og selvstændiggøre Fyn. Så hvis vi bli´r valgt ind, bli´r det lige så svært for en jyde-smovs eller en københavner-snude at bosæt´ sig i O´ense, som det lig´ nu er for en syrer at få asyl i Danmark.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Uanset om man har en hvi´ eller brun svigerfar, er der brunsviger til alle, der er bosat i O´ense.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Det gør den bestemt allerede. Befri Fyn har fler´ gang´ besøgt bydelen og er blevet budt  på  vanvittig lækker humus hver en´ste gang. Det finder man bar´ ikk´ i Hunderupkvarteret.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Siger det ikk´ sig sel´? At folk ka´ komme nemmere rundt i byen, seføli´.

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vi vil arbejde for alle, uanset etnisk baggrund, som kan og gerne vil bidrage til vores by og land. Vi vil være talerøret for dem, som er blevet placeret i en offerolle. Vi skal have de gode historier frem, som vi ved findes.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Vi vil prioritere foreningslivet endnu mere, da et styrket foreningsliv er godt for de unges udvikling. Et eksempel er Vollsmoses bokseklub, som allerede viser vejen. De er dygtige til at skabe talenter ved at stille krav til forældrene og omgivelserne. Foreningslivet kræver forældrenes opbakning for at lykkes.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Beboerne skal tage afstand fra dem, som skaber utryghed og parallelsamfund. Beboerne skal netværke mere med folk uden for området. Det vil skabe grundlag for bedre relationer, som giver lettere adgang til arbejdsmarkedet.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
En eventuel 2. etape af letbanen vil kræve et ekstra tilskud på 50 millioner kroner hvert eneste år. Penge, der skal tages fra skoler, daginstitutioner, ældrepleje og anden velfærd. Det er derfor, Venstre mener, vi ikke skal bygge 2. etape af letbanen.

Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne

Hvorfor skal man stemme på jer?
Vi vil genopbygge den fælles velfærd og sikre ordentlige dagtilbud, folkeskole og ældrepleje til alle. Vi vil lave et opgør med den stigende ulighed. Fattigdom har aldrig bragt nogen nærmere arbejdsmarkedet. Alle skal have mulighed for at bidrage – uanset deres baggrund.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Vi skal have gode pasningsmuligheder, institutioner, skoler og fritidstilbud til alle og flere lokale klubber/ungdomscentre i byen. Børn og unge skal støttes til ansvar, uddannelse, arbejde og deltagelse i samfundslivet. Kommunen skal sikre, at erhvervslivet også tager ansvar med elev-, praktikpladser og studiejobs til de unge.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Vollsmose spiller allerede en positiv rolle. Vollsmose er en kæmpe social motor, som hjælper folk i gang og videre. Det skal vi fokusere på. Vi skal sikre uddannelse og arbejde til beboerne i Vollsmose. Kommunen har et centralt ansvar for at skabe gode rammer for integration og mangfoldighed i byen.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Letbanens anden etape kommer til at binde Vollsmose og byen meget tættere sammen. Vi skal ikke have et A- og et B-hold, vi skal have kollektiv trafik i hele byen.

Å - Alternativet

Hvorfor skal man stemme på jer?
Stem på Alternativet, hvis du vil være med til at plante håb. Håb for vores børn og unge, så de får den bedste start i livet. Håb for vores medborgere i udsatte positioner. Håb for Odense som mangfoldighedens by med plads til alle. Håb for det Odense, I ønsker jeres børn skal vokse op i.

Der er mange børn og unge i Vollsmose. Hvad gør jeres parti for børn og unge i byen?
Vi ønsker flere pædagoger for at skabe de bedste vilkår for vores børns opvækst. Alle børn har ret til lige muligheder i livet uanset baggrund. Et godt børneliv betyder også gode muligheder og aktiviteter efter skole. Derfor ønsker vi at genåbne fritidsklubberne.

Hvordan kan Vollsmose komme til at spille en positiv rolle for Odenses udvikling?
Vollsmoses gode historier skal vi sætte meget mere fokus på. Her er beboerne nødt til selv at tage en aktiv del. Inviter virksomheder og iværksættere ud. Vis dem rundt og fortæl om alle de fantastiske initiativer, der findes.

Hvad kommer letbanens anden linje til at betyde for Odense NØ?
Letbanen vil få stor og positiv betydning for Vollsmose. Det bliver lettere at komme til og fra, og derfor mere attraktivt for virksomheder at flytte ud til yderområderne. Vi ser allerede en stigende udvikling langs de planlagte ruter, og det kommer også Vollsmose til gode.

12 ud af de 16 partier, der opstiller til kommunalvalget i Odense, indgår i valgforbund. Det betyder, at en stemme på en kandidatliste, der indgår i et valgforbund, derfor er en stemme på hele valgforbundet. Der er indgået følgende to valgforbund.

Valgforbund mellem:
(A) Socialdemokratiet
(B) Radikale Venstre
(F) SF- Socialistisk Folkeparti
(Ø) Enhedslisten – De Rød-Grønne
(Å) Alternativet

Valgforbund mellem:
(C) Det Konservative Folkeparti
(D) Nye Borgerlige
(I) Liberal Aliance
(K) Kristendemokraterne
(L) Et Bedre Odense
(O) Dansk Folkeparti
(V) Venstre, Danmarks Liberale Parti

Seneste Artikler
Byrådet afsætter 100 millioner kroner til Vollsmose
Vollsmose Boxing og Projekt Zlatan får penge af Østifterne
Ulykkes-bilist sendte fire på skadestuen
Endnu en velskrevet fortælling om Borgia-familien
Angriberen fra Bøgeparken er tilbage