Da Humlehaveskolen blev besat

I oktober 1979 blev lærerne nægtet adgang til Humlehaveskolen af forældre, der var stærkt utilfredse med skolens åben plan-koncept. Skoledirektør Henning Lehm var kort forinden ankommet til skolen. På lærerværelset lovede skoledirektøren forældrene, at der ville blive gjort noget ved Humlehaveskolens støjproblemer, og aktionen blev afblæst igen. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Ole Bagger, Stadsarkivet

Vi har mødt tidligere lærer og skoleleder fra Humlehaveskolen, Olav Rabølle Nielsen, der har givet os lidt baggrundsviden om etableringen af Humlehaveskolen og det åben-plan-koncept, der fik forældrene til at gå på barrikaderne i oktober 1979.

I 1973 fik Vollsmoses børn for første gang mulighed for at gå i skole i bydelen, da den nybyggede Abildgårdskolen blev taget i brug. Fire år senere kom Humlehaveskolen, som blev placeret lige ved siden af centret. Et par år senere blev Olav Rabølle Nielsen ansat som helt nyuddannet lærer på Humlehaveskolen. Ifølge Olav Rabølle Nielsen var skolen på det tidspunkt præget af udfordringer med blandt andet indeklimaproblemer og eksperimenter med et åben-plan-koncept.

Oprør blandt forældrene
Netop ideen om skoler i ét åbent plan havde grebet om sig i 1970’erne, så klasseværelser var på den tid ikke en selvfølgelighed. Det gav imidlertid en del udfordringer for en skole, der også var præget af elever med sociale udfordringer. Ifølge Olav Rabølle Nielsen var det på det tidspunkt hovedsageligt danske børn fra generelt dårligt stillede familier og børn af relativt nytilkomne tyrkiske gæstearbejdere, der udgjorde elevklientellet.

Åben-plan-eksperimentet resulterede imidlertid i et større oprør blandt forældre, der ønskede vægge mellem klasserne for at dæmpe støjen. Under stor opmærksomhed blokerede forældrene derfor Humlehaveskolen en oktoberdag i 1979. Men den daværende skoledirektør Henning Lehm var imidlertid klar over, hvad der var på spil. Derfor troppede han op på dagen og lovede forældrene, at Humlehaveskolen ville få midler til at opbygge klasseværelser med vægge.

Elevsammensætningen ændrede sig
Væggene blev bygget, men nye udfordringer ramte Humlehaveskolen med en massiv ændring af elevsammensætningen i de følgende år. Ifølge Olav Rabølle Nielsen var der flere årsager til den udvikling. Blandt andet nævner han, at en række borgerkrige og internationale konflikter direkte kunne aflæses i elevsammensætningen. Således fik Humlehaveskolen elever, der stammede fra blandt andet Libanon, Balkan, Somalia, Irak og Afghanistan.

Ifølge Olav Rabølle Nielsen betød det, at de ansatte på skolen var nødt til at forholde sig til en helt anden type problemer, fordi flere af eleverne for eksempel var præget af traumatiske oplevelser. Mantraet ’fremmed i dag, ven i morgen’ blev en stærk leveregel for både lærere og elever. I 2011 måtte Humlehaveskolen imidlertid lukke og slukke, da der ikke længere var et tilstrækkeligt elevgrundlag til tre skoler i Vollsmose.

Seneste Artikler
Litteraturpatruljen anbefaler: Maze Runner - Labyrinten
Tre gode gåture i og omkring Vollsmose
Gamle beboere genopliver barndommens land
Forældre til rådkvinde: Har du lyttet til os?
Er der en læge på vej eller ej?