Nyt medborgerhus i Vollsmose

Den psykiske og sociale sundhed får førsteprioritet i nyt sundheds- og medborgerhus i Vollsmose. Kommunale institutioner og frivillige organisationer flytter ind med 90 kommunale medarbejdere. Huset ventes at stå klart i foråret 2016.

Af Niels Just Rasmussen

Det har været et langt tilløb, men nu skulle det være ganske vist: Vollsmose bliver hjemsted for et nyt ’sundhedshus’ eller medborgerhus for hele den nordlige del af Odense. Huset kommer til at ligge i den kommunalt ejede del af Vollsmose Torv ud for det område, hvor biblioteket og kulturhuset ligger, og hvor værtshuset ’Mosen’ tidligere havde til huse. Der er afsat 10 millioner kroner til ombygningerne. De starter i oktober eller november i år, og hele huset forventes at stå klart til foråret. Navnet bliver: VIVO.

– Hvis ikke ordet VIVO siger folk noget umiddelbart, er det forståeligt, siger projektleder i Odense Kommune, Stephan Siig Hansen og fortsætter:

– Det, vi går i gang med at etablere i Vollsmose, er jo såvel i tankegang som i indretning noget nyt på sundhedsområdet i Odense. Det skal navnet selvfølgelig signalere. Hvis man imidlertid kigger lidt nærmere på de to dele, som ordet VIVO består af, nærmer man sig de værdier, sundhedsområdet skal stå for. ’VI’ signalerer fællesskab og ’VO’ får tanken hen på ’vores’, og VIVO betyder i sin græske oprindelse ’liv’ og på spansk ’jeg lever’.

– Det forklarer egentlig meget fint, at VIVO skal være et sted, som beboerne bruger i mange forskellige sammenhænge, og hvor de indgår i fællesskaber i et aktivt liv, siger Stephan Siig Hansen.

Psykisk og social sundhed
Inspirationen til VIVO i Vollsmose kommer blandt andet fra England. Her stillede en gruppe forskere nemlig spørgsmålet: Hvad er de vigtigste betingelser for et godt liv og en god sundhed? De fandt frem til, at det er god trivsel, stærke relationer og gode fællesskaber. Kort sagt, at det enkelte menneske tager aktiv del i sit eget liv. Mental sundhed er med andre ord afgørende for den enkeltes livskvalitet:

– Sundhedsarbejdet fokuserer meget på den fysiske sundhed, mens det ofte kan knibe med at forholde sig til den psykiske og sociale livskvalitet, siger Stephan Siig Hansen og understreger, at den nyeste forskning på området netop viser, at det allervigtigste for en god livskvalitet er, at man trives i sit eget liv, for så har man overskud til at være med i et fællesskab og indgå i sociale relationer.

Stephan Siig Hansen uddyber tankegangen med et eksempel:

– Man kan jo prøve at forestille sig, at en beboer føler sig ensom eller ikke har råd til huslejen. Hvem kan så fortænke vedkommende i ikke at have overskud til at bekymre sig nævneværdigt om sin fysiske sundhed?

Beboerne i Vollsmose vil med VIVO få et fælleshus, der rummer alt lige fra tilbud om rådgivning til førstegangsforældre og hjælp til sindslidende til et bibliotek, et kulturhus og en café. Fordelen ved, at så mange forskellige tilbud er placeret i det samme område, er, at de forskellige personalegrupper og institutioner får mulighed for at arbejde sammen på tværs af eksisterende faggrænser. Det giver alt andet lige en bedre rådgivning og service til brugerne af VIVO.

Synergieffekten
Projektlederen lægger ikke skjul på, at man med etableringen af VIVO har store forventninger til synergieffekten:

– Vi håber meget på, at beboerne i Vollsmose og den nordlige del af Odense vil tage VIVO til sig. Blandt andet gennem tilbud, som de af en eller anden grund skal bruge, men vi håber også, at de ved at komme der får øjnene op for noget, de ikke havde regnet med at få gavn af eller stifte bekendtskab med. At et besøg på biblioteket for eksempel fører til et medlemskab af en frivillig forening.

I den forbindelse ser Stephan Siig Hansen frem til samarbejdet med de frivillige foreninger i Vollsmose og resten af byen. Han er nemlig helt bevidst om, at de er en meget vigtig del af det nye VIVO i Vollsmose – og afgørende for, at det kommer godt fra start:

– Jeg synes, vi er i god dialog med dem, men kontakten skal intensiveres, lyder det fra ham.

Projektlederen er meget forsigtig med at komme med et bombastisk succeskriterium for VIVO. Han forventer nemlig ikke, at etableringen af VIVO i løbet af nul komma fem vil resultere i en forbedret sundhed for beboerne i Vollsmose og det øvrige Odense:

– Men lykkes det med VIVO at aktivere flere beboere og få dem til at indgå i flere fællesskaber, så er vi nået et godt stykke, for så er de bedste forudsætninger for en forbedret sundhed til stede, slutter Stephan Siig Hansen.

VIVO kommer til at huse:

• Mimers Brønd

• Krathuset

• Værested Øst

• Sundhedscentret

• Sundhedsplejen

• Biblioteket

• Kulturhuset

[/et_pb_text] [/et_pb_column] [et_pb_column type=”1_3″][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]

Seneste Artikler
Byrådet afsætter 100 millioner kroner til Vollsmose
Vollsmose Boxing og Projekt Zlatan får penge af Østifterne
Ulykkes-bilist sendte fire på skadestuen
Endnu en velskrevet fortælling om Borgia-familien
Angriberen fra Bøgeparken er tilbage