Henter inspiration til Vollsmoses udvikling

Turen gik også forbi E&P Huset, der er informations- og aktivitetscenter for Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj. Den røde bygning ligger i den midlertidige bydel Instant City midt i Gellerup.

Vollsmose Sekretariatets bestyrelse har været i Gellerup og Aalborg Øst for at hente inspiration til den igangværende udvikling af Vollsmose, der skal forandre boligområdet markant.

I løbet af de næste år skal Vollsmose udvikle sig fra boligområde til bydel i Odense. Det skal blandt andet ske ved at trække på erfaringerne fra udviklingen i andre lignende boligområder. Så da Vollsmose Sekretariatets bestyrelse i oktober og november tog på tur til Gellerup og Aalborg Øst var det især for at få et bedre indblik i de erfaringer, man begge steder har gjort sig med byudvikling og erhvervsudvikling.

– Spaden er godt i jorden i Vollsmose, og omkring årsskiftet afslutter vi det første delprojekt i Hybenhaven. Dermed er vi også allerede i fuld gang med at planlægge og forberede de andre delprojekter i bydelen, siger Jens Pilholm, bestyrelsesformand i Vollsmose Sekretariatet og forklarer, at det blandt andet er årsagen til, at det netop nu giver rigtig god mening at se på, hvad der har virket godt og mindre godt andre steder.

Trækker på andres erfaringer
For det er ikke kun i Vollsmose, man arbejder med at forandre et særligt udsat boligområde til at blive en positivt bidragende bydel. I størstedelen af de store almene bebyggelser, der skød op mange steder i Danmark i løbet af 60’erne og 70’erne, kan man finde eksempler på uhensigtsmæssigt byggeri og manglende sammenhængskraft med de omkringliggende byområder. Forhold der har givet udfordringer med tomme boliger, arbejdsløse beboere, kriminalitet og hærværk.

– Både i Gellerup og Aalborg Øst er de lidt længere i processen, end vi er i Vollsmose, når det handler om at udvikle områderne gennem fysiske forandringer og ny infrastruktur. Derfor er det oplagt, at vi trækker på flest mulige af de gode erfaringer derfra, forklarer Jens Pilholm.

Mere erhverv og nye boligformer
Noget af det, de eksempelvis har sat fokus på i Gellerup, er dialogen med kommende investorer samt konkrete oplæg til nye private boliger og salg af erhvervsgrunde. Alt sammen noget, der skal styrke væksten og den positive udvikling i det østjyske boligområde.

– I Vollsmose er der et godt og meget tæt samarbejde mellem boligorganisationerne, Odense Kommune og beboerne. Vi vil nu sætte os sammen og se på, hvordan vi kan bruge netop disse erfaringer i vores arbejde med at tiltrække erhverv og flere investeringer til Vollsmose. For sammen med den nye og bedre infrastruktur er det noget af det, der skal gøre området til en mere bidragende bydel i Odense, slutter Jens Pilholm.

Vollsmose Sekretariatets bestyrelse har været i Gellerup og Aalborg Øst for at hente inspiration til den igangværende udvikling af Vollsmose, der skal forandre boligområdet markant.

Seneste Artikler
Byrådet afsætter 100 millioner kroner til Vollsmose
Vollsmose Boxing og Projekt Zlatan får penge af Østifterne
Ulykkes-bilist sendte fire på skadestuen
Endnu en velskrevet fortælling om Borgia-familien
Angriberen fra Bøgeparken er tilbage