Spring navigation over

Vollsmose

Vollsmose ligger i det nordøstlige Odense fire kilometer fra Odenses bymidte og har et areal på cirka 2 km2. Det er Danmarks største udsatte boligområde og består af ni boligafdelinger, hvoraf seks er betegnet som hård ghetto på regeringens ghettoliste, og de resterende tre er betegnet som udsat boligområde.

Der bor omkring 8.700 mennesker i cirka 3.600 familieboliger i Vollsmoses ni afdelinger. Bydelen er kendetegnet ved en række udfordringer såsom: høj ledighed, lav indkomst, lavt uddannelsesniveau, højt fravær blandt folkeskoleelever, lav deltagelse i forenings- og kulturliv, utryghedsskabende adfærd og mangel på både fysisk sammenhæng og beboerinteraktion med de omkringliggende områder og det øvrige Odense.

Visionen for Vollsmose er, at boligområdet skal være attraktivt for nuværende og kommende beboere og blive en bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. Derfor står bydelen overfor at blive gennemgribende forandret frem mod 2030, hvor området bliver åbnet op med nye veje og stier, 1.000 boliger bliver revet ned, 1.800 boliger bliver renoveret, og der skal opføres 1.600 nye private boliger samt arealer til erhverv og kommunale formål. Den boligsociale helhedsplan skal understøtte denne samlede udvikling af boligområdet og bidrage til at indfri visionen ved at løfte beboerne socialt.

Det boligsociale arbejde i Vollsmose er centreret omkring fire forskellige indsatsområder rammesat af Landsbyggefonden:

Den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose løber fra den 1. januar 2021 til den 30. september 2024 og dækker alle ni boligafdelinger i Vollsmose.

Hent planen her. Læs mere om omdannelsen af Vollsmose og den samlede, strategiske plan for udviklingen af Vollsmose hos Fremtidens Vollsmose


I det seneste nummer af Vollsmose Avisen sætter vi blandt andet fokus på, at mange foreninger i bydelen mangler plads. Du kan også læse vores guide til efterårsferien, og du kan se, hvilken overraskelse der gemmer sig i midten af avisen.

Læs her