Byudvikling

Strategi for byudvikling

FILM OM VOLLSMOSES UDVIKLING
Hvad var tankerne, da Vollsmose blev bygget, og hvad er fremtidsplanerne for bydelen?

Byudviklingsstrategiens overordnede mål er at forbedre de fysiske og sociale rammer for livet i Vollsmose. Her er det særligt målene om øget tryghed, styrket civilsamfund og bevægelsen fra boligområde til bydel, der understøttes. Den fysiske byudvikling skal sikre bedre sammenhænge på tværs af boligafdelingerne i Vollsmose og til de øvrige omkringliggende byområder – både funktionelt, infrastrukturelt og visuelt. Den sociale byudvikling handler om at skabe de bedste fysiske forudsætninger for fællesskaber og godt naboskab, hvilket skal øge trivsel og tryghed i de enkelte afdelinger og styrke bydelens omdømme.

  • Nyt fra Vollsmoses Medier
  • Nyt fra Vollsmose Sekretariatet
’Mine børn skal lære at passe på naturen’

’Mine børn skal lære at passe på naturen’

Elena Stefan og hendes familie deltager i Affaldsindsamlingen den 22. april for at lære børnene, hvorfor det er vigtigt at samle skrald og passe på naturen.  For at være ærlig har jeg først lært om bæredygtighed og miljø, da jeg kom til Danmark. Der eksistererede ikke...

Familierådgivning styrker børn og unge

Familierådgivning styrker børn og unge

Vollsmose Sekretariatets individuelle familierådgivning giver både børn og familier, der trives bedre. Det viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling. – Det er så rart, at jeg ved, at familierådgiveren er der. Fx i de sammenhænge, hvor jeg ikke selv...

Vollsmose Sekretariatet udgiver årsberetning

Vollsmose Sekretariatet udgiver årsberetning

Hvordan arbejder Vollsmose Sekretariatet med at udvikle Vollsmose til at blive en mere integreret bydel i Odense, og hvilke aktiviteter karakteriserede særligt 2017? Det kan du læse om i årsberetningen for 2017, der netop er udkommet. – Meget glædeligt viser...

Vollsmose Allé 10
Odense NØ
Tlf. 30 70 29 86
Mail: info@vollsmose.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 8-16
Fredag: kl. 8-14

Andre medier skriver