Byudvikling

Strategi for byudvikling

FESTLIGT SPADESTIK
Det var en festligt dag, da første spadestik blev taget til fremtidens Vollsmose.

Byudviklingsstrategiens overordnede mål er at forbedre de fysiske og sociale rammer for livet i Vollsmose. Her er det særligt målene om øget tryghed, styrket civilsamfund og bevægelsen fra boligområde til bydel, der understøttes. Den fysiske byudvikling skal sikre bedre sammenhænge på tværs af boligafdelingerne i Vollsmose og til de øvrige omkringliggende byområder – både funktionelt, infrastrukturelt og visuelt. Den sociale byudvikling handler om at skabe de bedste fysiske forudsætninger for fællesskaber og godt naboskab, hvilket skal øge trivsel og tryghed i de enkelte afdelinger og styrke bydelens omdømme.

  • Nyt fra Vollsmoses Medier
  • Nyt fra Vollsmose Sekretariatet

Allerede mange bud på Årets Borger

14 beboere er indtil videre blevet indstillet til prisen som Årets Borger. ”Stærk elevrådsrepræsentant”. ”Rollemodel for de unge”. ”Overskud til andre”. Det er bare nogen af de betegnelser, der er sat på de beboere i Vollsmose, der indtil videre er nomineret til...

Fritidsjob ruster unge til voksenlivet

Fritidsjob ruster unge til voksenlivet

Arbejde efter skoletid baner vejen for, at unge kommer i uddannelse og får fødderne solidt plantet på arbejdsmarkedet. Hver onsdag og fredag eftermiddag bliver der pakket kasser op og sat varer plads i butikken Dragons Lair af et par unge, flittige hænder. Hænderne...

Vollsmose fortsat i god udvikling

Vollsmose fortsat i god udvikling

For andet år i træk opfylder Vollsmose kun fire ud af fem kriterier på ghettolisten. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i dag offentliggjort listen over særligt udsatte boligområder, og Vollsmose opfylder igen i år alene fire ud af fem kriterier på...

Vollsmose Allé 10
Odense NØ
Tlf. 30 70 29 86
Mail: info@vollsmose.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 8-16
Fredag: kl. 8-14

Andre medier skriver