Redaktionel linje

Vollsmose Avisen adskiller sig fra andre lokalaviser ved at have fokus på borgerinddragelse.

Vollsmose Avisens redaktionelle stofområde er geografisk begrænset til Vollsmose-området i Odense. Sekundært kan historier, der eksempelvis har interesse for lejere og folk i alment byggeri, eller stof, som på anden vis har en Vollsmose-vinkel, komme i betragtning. Hovedvægten lægges dog på lokalt stof – portrætter, nyheder og reportager om og fra Vollsmose.

Vollsmose Avisen skal desuden orientere om de muligheder, der er i området. For eksempel om aktuelle projekter fra kommunen, organisationer og boligforeninger. Herunder ikke mindst muligheden for borgerinddragelse i disse.

Målgruppen for avisen er primært personer, der bor eller arbejder i Vollsmose. Sekundært borgere i resten af Odense.

Vollsmose Avisen udgives hver 14. dag – med pauser hen over skolernes ferieuger, eksempelvis sommer, jul og vinterferie. Der udkommer i alt 22-21 aviser på et år. Udgivelsesplan med relevante deadlines findes her.

Avisen er som udgangspunkt på 12 sider i tabloidformat. Når det kræves kan sidetallet dog gå op til 16 eller ned på otte.

Avisen angiver altid fulde navn på de personer, der citeres og er fotograferet. Anonymitet kan i særlige tilfælde respekteres, såfremt personens navn og identitet er redaktionen bekendt.

Sproget skal være et enkelt og letforståeligt dansk. Korte sætninger og lavt lixtal efterstræbes. Svære fremmedord og forkortelser undgås så vidt muligt.

Vollsmose Avisen skal være med til at skabe en positiv identitet i forhold til at bo i Vollsmose ved at fortælle historier, der har relevans og interesse for helt almindelige mennesker i Vollsmose.

Vollsmose Avisen adskiller sig fra andre lokalaviser ved at have fokus på borgerinddragelse. Der efterstræbes en høj grad af borgerinvolvering i såvel den praktiske, som den mere indholdsmæssige del af avisen.

Det vil sige at:

- Redaktionen lytter til borgernes ønsker om artikler og temaer, som de gerne vil læse om i avisen

- En del af artiklerne skrives af borgerne selv


Målet for Vollsmose Avisen er:

- At beboere i området opfatter den som deres avis og derfor kommer til os med historier

- At beboere i området deltager aktivt i arbejdet med avisen som borgerjournalister eller fotografer

- At beboere i området finder avisens indhold relevant og vedkommende

- At avisen er synlig og læses af mange

- At avisen er med til at skabe et positivt og nuanceret billede af, hvordan det er at bo i Vollsmose

 

Indsend gerne artikler eller forslag til artikler på avis@vollsmose.dk senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er deadline, som generelt altid er torsdagen før udgivelse. 

Oversigt