Deadlines for Vollsmose Avisen

Vollsmose Avisen udgives hver 14. dag – med pauser hen over skolernes ferieuger, såsom sommer, jul og vinterferie. Der udkommer i alt 22-21 aviser på et år.

Der er generelt altid deadline for indlevering af artikler, læserbreve eller annoncer torsdagen før udgivelse. Alle bidrag til avisen sendes til avis@vollsmose.dk eller til redaktør Signe Lene Christiansen på silch@vollsmose.dk

Deadlines for Vollsmose Avisen 2017

5. januar

19. januar

2. februar

23. februar

9. marts

23. marts

6. april

27. april

11. maj

25. maj

8. juni

22. juni

10. august

24. august

7. september

21. september

5. oktober

26. oktober

9. november

23. november

14. december

Avisen udkommer en uge efter deadline. Se også kolofonen (til venstre på side 2) på den nyeste avis for aktuelle deadlines og udgivelser.


Indsend gerne artikler eller forslag til artikler på avis@vollsmose.dk senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er deadline, som generelt altid er torsdagen før udgivelse. 

Oversigt