Samarbejdspartnere

Vollsmose Sekretariatets arbejde er baseret på et samarbejde med områdets interessenter. Sekretariatets strategi beror på partnerskaber, der indgås med allerede eksisterende initiativer eller ønskede initiativer.

Sekretariatet igangsætter derfor ikke en række øer af selvstændige initiativer men retter indsatsen i forhold til de indgåede partnerskaber, som udgør lokale aktører, boligorganisationerne, forskellige uddannelsesinstitutioner, kommunale parter, erhvervslivet og beboerdemokratiet

Således er de indsatser, sekretariatet håndterer, et supplement til det eksisterende arbejde, som kommunen og boligorganisationerne udfører i bydelen. Vollsmose Sekretariatet koordinerer også en række tværgående udviklingsmuligheder og konkrete tiltag mellem blandt andre kommunens forvaltninger, boligorganisationerne, beboere, frivillige foreninger, private virksomheder med flere.

Vi er altid åbne over for nye samarbejdspartnere, der ønsker at indlede partnerskaber i forhold til den boligsociale indsats, som sekretariatet yder.

Oversigt