Om Sekretariatet

 

Vollsmose Sekretariatet er et Offentligt Privat Partnerskab mellem Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab samt beboerrepræsentanter fra Vollsmose. Vollsmose Sekretariatets strategiske mål er at forandre Vollsmose fra et særligt udsat boligområde til en bydel i Odense. Højere uddannelsesniveau, flere i arbejde og et styrket civilsamfund er i højeste fokus.

Vollsmose er en mangfoldig bydel i Odense med cirka 9.200 beboere. Vollsmose Sekretariatet varetager blandt andet den boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2016-2020 samt den fysiske infrastrukturplan Fremtidens Vollsmose i tæt samarbejde med beboere, Odense kommune, boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab samt lokale samarbejdspartnere.

I Vollsmose Sekretariatet vil vi:

- Lave konkrete og tydelige handlinger for og med beboerne i Vollsmose
- Skabe forandring gennem fællesskaber og partnerskaber i og uden for Vollsmose
- Have fælles fokus på beboernes egne ressourcer og empowerment

Oversigt