Bestyrelsen

Jens Pilholm (formand)
Direktør ved CIVICA

Carsten Henriksen (næstformand)
Chef for Bystrategisk stab (konstitueret)

Jacob Michaelsen
Direktør i Fyns Almennyttig Boligselskab (FAB)

Thomas Hansen
Økonomichef ved CIVICA

Anne Velling
Direktør i By og Kulturforvaltningen

René Junker
Direktør i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Michael Willaume
Direktør i Dan Mark Ejendomme

Erik Knudsen
Rektor ved University College Lillebælt

William Thorup-Hansen
Beboerrepræsentant

Bettina Pedersen
Beboerrepræsentant

Bjarne Andersen
Beboerrepræsentant

Oversigt