Plastic og cigaretter forpester grønne områder

  19. april 2017 Vollsmose Avisen

  De grønne områder i og omkring Vollsmose er belastet af affald, som kræver mange ressourcer at fjerne, viser en affaldsanalyse. Indprent gode affaldsvaner hos forældre og børn, siger eksperter. 

  Tekst: Ida Sørud og Signe Lene Christiansen

  - Der ligger en del skrald her rundt omkring, men vi er jo vokset op med det, så det er blevet ligesom normalt for os.

  Sådan siger en borger fra Egeparken om skraldesituationen i Vollsmose. Udtalelsen kommer fra en affaldsanalyse af forskellige områder i Odense Kommune, som organisationen ’Hold Danmark Ren’ foretog i 2016.

  Og resultatet fra Vollsmose er ikke opmuntrende. Her har man målt renholdelsesniveauet i Egeparken og vurderet det til at være kritisk.

  Det billede genkender Teddy Skytte, der er ejendomsinspektør i Bøgeparken og Egeparken.

  - Der er udfordringer med skrald flere steder i Vollsmose, og det har der været i mange år. Sofaen ryger groft sagt ud af vinduet, og husholdningsaffaldet bliver sat ved siden af skraldespandene, siger han.

  Dyrt problem
  Ifølge affaldsanalysen er cigaretskod og småt affald, såsom plasticemballage, det største problem i Vollsmose. Småt affald er en affaldstype, som er ressourcekrævende at fjerne, og de grønne arealer i og omkring Vollsmose er især belastet af den type affald, lyder det i analysen.

  - Plastic i naturen er et kæmpe problem, for det kan ligge i op til 400 år, før det nedbrydes, forklarer seniorrådgiver i Dansk Naturfredningsforening, Sine Beuse Fauerby. Hun peger på, at henkastning af affald også er en post i budgetterne hos kommunerne, og at der er andre ting, de penge kunne bruges på.

  Teddy Skytte fra bolig-organisationen Civica peger også på den økonomiske konsekvens. De store mængder skrald, der flyder i området, tager nemlig meget af ejendomsmestrenes arbejdstid.

  - Den tid vi bruger på at samle skrald, kunne vi bruge til glæde for beboere på eksempelvis beboerservice i hjemmene, forklarer han og anslår, at hvis beboerne skaffede sig korrekt af med deres affald i miljøgårde og skraldesug, ville tiden, som de ansatte bruger på affaldshåndtering, blive halveret. 

  Flere initiativer i gang
  For at få bugt med skraldet i Vollsmose har flere beboere sat initiativer i gang. Et af initiativerne er en affaldsindsamling i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening. Netop den type kampagne fungerer rigtig godt, ifølge professor i økonomisk psykologi på Aarhus Universitet, John Thøgersen.

  - Det aktiverer folk og kommunikerer den positive norm, at her smider vi ikke affald i naturen, forklarer professoren, der har forsket i forbrugeradfærd i forhold til miljøet.

  - Generelt handler henkastning af affald om motivation og muligheder. Motivationen knytter sig til opdragelse. Forældre skal lære deres børn, at det ikke er i orden at smide affald i naturen eller på gaden, siger John Thøgersen og fortsætter:

  - Muligheder dækker over, hvor vanskeligt det er at komme af med sit affald. Hvis det er for besværligt, er folk tilbøjelige til at smide affaldet, også selvom de måske er opdraget til ikke at gøre det.

  Derfor opfordrer Dansk Naturfredningsforening også til, at både forældre og børn deltager i affaldsindsamlinger.

  -  Det er vigtigt at fortælle børn, hvorfor man ikke skal smide affald i naturen. Så kan børnene være med til at indprente de gode vaner hos deres forældre, siger Sine Beuse Fauerby.

   

  Indsend gerne artikler eller forslag til artikler på avis@vollsmose.dk senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er deadline, som generelt altid er torsdagen før udgivelse. 

  Se i vores nyhedsarkiv