Letbaneforsinkelse stopper ikke byudviklingen i Vollsmose

  15. marts 2017 Vollsmose Avisen


  Opsparingen til letbanens linje 2, der har flere stoppesteder i Vollsmose, er først stor nok lidt senere end først forventet. Det bremser dog ikke den forestående byudvikling i Vollsmose, fortæller sekretariatschefen for Vollsmose Sekretariatet.

  Tekst: Maja Bach Løvstrup

  En ny beregning af det mulige starttidspunkt for letbanens linje 2 viser, at den tidligst kan være i drift i 2028, hvilket er tre år senere end først antaget. Linje 2 skal gå fra Seden til Odense Zoo med flere stoppesteder i Vollsmose. Forsinkelsen betyder ifølge sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet, Nanna Muusmann, dog ikke noget for realiseringen af byudviklings- og infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’, der er en koordineret plan for, hvordan Vollsmose skal se ud i fremtiden – både på boligorganisationernes og kommunens matrikler.

  - Stoppestederne til letbanens linje 2 er ganske vist tænkt ind i planen som steder, hvor man med fordel kan skabe pladser til aktivitet, fordi der naturligt vil komme mange mennesker forbi. Men pladserne kan jo sagtens få en masse værdi - også uden letbanestop de første år. Derfor fortsætter vi ufortrødent med første spadestik i Hybenhaven til sommer, siger chefen for Vollsmose Sekretariatet, der som den udøvende organisation i partnerskabet mellem Odense Kommune og boligorganisationerne i Vollsmose er ansvarlig for, at projektet gennemføres som planlagt.

  Hvor det tidligere lød, at linje 2 kunne åbnes i år 2025, vil der nu først være penge nok tidligst i år 2028, og vel og mærke kun, hvis staten vil være med til at finansiere. Hvis staten ikke vil bidrage med et tilskud, vil der ifølge konstitueret chef hos Bystrategisk Stab i Odense, Carsten Henriksen, først være penge nok i 2031.

  Indsend gerne artikler eller forslag til artikler på avis@vollsmose.dk senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er deadline, som generelt altid er torsdagen før udgivelse. 

  Se i vores nyhedsarkiv