Hybenhaven i dialog om nye veje og stier

  15. marts 2017 Vollsmose Avisen


  Bedre belysning, gode vejbelægninger, spændende aktivitetspladser og tryg færdsel var nogle af de emner, der optog de mange beboere, der var mødt op til dialogmøde.

  Tekst: Signe Bache
  Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf

  Stemningen var positiv, og snakken gik lystigt, da omkring 60 af Hybenhavens beboere i sidste uge mødtes til dialogmøde i afdelingens fælleshus. Her blev de præsenteret for de foreløbige skitser til det nye anlægsarbejde, der efter planen går i gang til sommer. 

  Beboere kvalificerer planer
  Anja Abildgaard Larsen var en af dem, der var kommet for at høre mere om den nye sivegade og planerne for stisystemerne og de nye fælles udearealer. Forandringerne i Hybenhaven er første etape af en overordnet byudviklings- og infrastrukturplan for hele Vollsmose, der går under navnet ’Fremtidens Vollsmose’. Planen består både af lokalt anlægsarbejde, som det i Hybenhaven, samt af anlægsarbejde, der går på tværs af afdelingerne i Vollsmose.

  - Jeg er glad for, at der bliver lyttet til, hvad vi tænker om det hele, og hvad vi har af idéer og input. Det er jo os, der bor her og ved, hvordan tingene fungerer, siger Anja Abildgaard Larsen, der bor sammen med sine to børn på 10 og seks år i Hybenhaven.

  Positivt overrasket
  Anja Abildgaard Larsen lægger ikke skjul på, at hun til at begynde med var ret skeptisk overfor hele projektet. Derfor var det også vigtigt for hende at komme til mødet og høre om planerne.

  - Jeg havde hørt, at Hybenhaven skulle åbnes mere op, og jeg var bekymret for, om det betød en stor bred vej tværs gennem afdelingen, hvor folk ville fræse af sted. Så jeg blev meget positivt overrasket over at høre, at sivegaden skal være en stille og rolig vej, hvor der netop er tænkt over, hvordan man får bilerne til at køre langsomt ved at lave forskellige indsnævringer af vejen, fortæller hun.

  Nervøs for larm og uro
  Planerne om en kommende aktivitetsplads og et lege-område langs sivegaden var et af de emner, der blev heftigt debatteret og også gav anledning til både bekymring og optimisme blandt beboerne. Det var især flere af de ældre beboere, der udtrykte bekymring for, at en stor flot legeplads lige ved vejen vil tiltrække alt for mange udefra og give larm og uro. Men aktivitetspladsen blev også set som en bedre mulighed for at skabe et godt fællesskab i Vollsmose.

  - Jeg har to børn, som vil få rigtig meget glæde af aktivitetspladsen. Hvis der kommer børn fra de andre afdelinger i Vollsmose og leger i Hybenhaven, kan det betyde, at de lærer hinanden bedre at kende og er mere trygge ved hinanden, når de mødes ved skolen og andre steder, siger Anja Abildgaard Larsen.

  - Hybenhaven skal være et sted, som vi er stolte af, og hvor vi har lyst til at invitere andre inden for. Både beboere fra andre afdelinger i Vollsmose, men også folk fra andre dele af Odense, slutter Anja Abildgaard Larsen.

  I september 2015 besluttede Odense Byråd at bevilge 80 millioner kroner til byudviklings- og infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’, og i starten af 2016 blev den endelige underskrift sat på den 220 millioner kroner store bevilling fra Landsbyggefonden. I midten af 2018 går arbejdet i gang i de seks andre afdelinger.

  Indsend gerne artikler eller forslag til artikler på avis@vollsmose.dk senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er deadline, som generelt altid er torsdagen før udgivelse. 

  Se i vores nyhedsarkiv