Fremtidens Hybenhaven

Fremtidens-Hybenhaven- stort

 

Anlægsarbejdet i Hybenhaven er er første etape af den overordnede byudviklings- og infrastrukturplan for hele Vollsmose - ”Fremtidens Vollsmose”. Den overordnede plan består både af lokalt anlægsarbejde samt af anlægsarbejde, der går på tværs af afdelingerne i Vollsmose.

Anlægsarbejdet i Hybenhaven kommer helt konkret til at handle om at lave den nuværende stamvej om til en sivegade med nye tilhørende udearealer samt at forbedre stien, som forbinder Hybenhaven med stinettet og H. C. Andersen Skolen.

En sivegade kan bedst sammenlignes med en form for gågade, hvor der også er plads til cyklister, biler i lav fart og plads til korttidsparkering. Sivegaden skal være et dejligt udeareal for alle Hybenhavens beboere. Et sted, hvor man både har lyst til at færdes og opholde sig. Og et sted, der også kan bruges til aktiviteter af de foreninger og institutioner, der er i nærområdet.

Det stisystem, der leder ind og ud af Hybenhaven, kommer til at hænge bedre sammen og forskønnes. Det betyder helt konkret en bedre adgang til Slåenhaven, bedre og hurtigere skolevej for børn og unge, bedre belægning på udvalgte strækninger og dermed også bedre forhold for fx cyklister og fodgængere.

Der er en styregruppe for anlægsarbejdet i Hybenhaven. Her sidder repræsentanter for Civica, Hybenhavens afdelingsbestyrelse samt Vollsmose Sekretariatet. Vollsmose Sekretariatet håndterer projektledelsen og sikrer koordination mellem Odense Kommune, boligselskaberne og Landsbyggefonden samt inddragelse af varmemestre, SSP, nærpolitiet, CFU, foreninger og andre lokale kræfter.

På facebooksiden ’Fremtidens Hybenhaven’ kan du følge med i anlægsarbejdet i Hybenhaven samt stille de spørgsmål, du måtte have. Siden er fortrinsvis for beboerne i Hybenhaven samt de mennesker, der har deres professionelle virke i afdelingen.

Oversigt