Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelser - Nibras på Mulernes Legatskole

Det vigtige valg
Efter folkeskolen står den unge over for et vigtigt valg: Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg starte på?

Det er vigtigt, at man som forældre lytter opmærksomt til den unges egne ønsker og meget gerne sætter sig ind i, hvad den enkelte ungdomsuddannelse indeholder.

I Folkeskolen møder eleverne UUO-vejlederne. De fortæller i første omgang de unge om de forskellige uddannelser. Men måske har I som forældre brug for en samtale om de mange valgmuligheder?

Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen samarbejder med Vollsmose Sekretariatet om dette. Hvis I ønsker mere viden om uddannelsessystemet, men er i tvivl om, hvordan I støtter jeres barn bedst muligt, så kontakt UUO-vejlederen på skolen. Han eller hun vil hjælpe jer videre med en samtale.

Find vejlederen på dit barns skole

Læs mere om, hvad UUO laver


Andre relevante links:

Undervisningsministeriets uddannelsesguide

Tietgenskolen - handelsgymnasium

Mulernes Legatskole - alment gymnasium

Kold College - landbrugsskole med blandt andet kokkeuddannelse

SDE - Syddansk Erhvervsskole

SOSU - Social- og sundhedsuddannelse

Oversigt