Børnemiljø 3-6-årige

HCA pige på legeplads

Læring for livet
Uanset hvilken institution man vælger i Vollsmose, arbejdes der ud fra følgende forudsætninger:

1) Fokus på forældresamarbejde

Ved hjælp af et styrket fokus og en bevidst metodeudvikling er der skabt en fri kommunikationskultur, hvor der hersker tillid og åbenhed mellem personale og forældre. Der bliver for eksempel afholdt forældrecaféer, hvor forældrene selv er med til at sætte dagsorden, så vi kan få brugt de gode ressourcer og erfaringer, der allerede eksisterer i lokalområdet.

2) Vi lærer børn at lære
Vi motiverer alle børn i institutionen til at lære nyt og skaber de bedste forudsætninger i læringsmiljøet for, at børnene lykkes i skolen og i livet generelt. Vi har særligt fokus på fysisk aktivitet som en integreret del af leg og læring.

3) Vi lærer sammen
Vi står sammen i børneledergruppen om at skabe inkluderende og sammenhængende læringsmiljøer, som inddrager alle børn i fællesskaber. Vi understøtter i særlig grad barnets sproglige udvikling.

Læs mere om overgangen til børnehave.


Børneinstitutioner i Vollsmose:

Børneinstitution Abildgård

Børneinstitution H.C. Andersen


Andre relevante links:

Sundhedsplejen i Odense Kommune

Information om tænder

Børneportalen

Børns Vilkår

Oversigt