Bringer hverdagen til Borgen

mahmoud-daoud-portraet

Af Thomas Gam Nielsen

’Salam alaikum’ lyder det fra en tidligere nabo, da Mahmoud Daoud går ind i opgangen til sine forældres lejlighed i Bøgeparken. Det er kvarteret, hverdagen og livet, som han flyttede fra sidste år, men som han på ingen måder har sluppet.

 - Det er ligesom kernen af mit Vollsmose, siger han, mens han peger rundt på Fælleshuset Bøgeparken, de tidligere kælderlokaler, sit gamle hjem og forældrenes lejlighed. Han har selv valgt, at billederne af ham skal tages i Bøgeparken. Det er stedet med størst betydning for ham i Vollsmose.

 Her fik han et aftentilbud for unge i gang, han var medlem af afdelingsbestyrelsen, og store dele af hans familie har boet her.

Baggrunden er en styrke

Det er de mange erfaringer fra Bøgeparken og resten af Vollsmose, Mahmoud Daoud nu skal bruge i Rådet for Etniske Minoriteter. Rådet har eksisteret siden 1983, men sammensætningen blev lavet om tidligere på året. Odense fik ligesom Aalborg, Aarhus og København en fast plads i rådet – en plads som Mahmoud Daoud søgte og endte med at få.

-  Det er helt klart en styrke, at jeg har boet mange år i Vollsmose og været en del af bydelen, mener Mahmoud Daoud om sin position i rådet.

 - Jeg er vokset op med de vilkår, som mange etniske minoriteter vokser op under, så jeg har det inde under huden, forklarer han om sin baggrund.

 De i alt 14 medlemmer af rådet skal rådgive om, hvordan kommende love påvirker etniske minoriteter. Selv nævner Mahmoud Daoud eksempelvis, at det er vigtigt at tage hånd om de ældre etniske minoriteter i forbindelse med digital post og digitale løsninger fra det offentlige.

De socialt udsatte

Der er to emner, der er særligt vigtige for Mahmoud Daoud i Rådet for Etniske Minoriteter. Han er uddannet socialpædagog og vil gerne bruge sine godt 20 års arbejdserfaringer med udsatte børn og unge. Derfor har han især fokus på de dårligt socialt stillede blandt de etniske minoriteter. For det andet vil han gerne nuancere debatten om integration og sociale problemer. Han synes ofte, at de to begreber bliver blandet sammen på en uheldig måde.

 - Førhen har man blåstemplet synspunktet om, at Vollsmose er noget negativt, fordi integrationen er gået skævt. I virkeligheden handler det meget om, at man har nogle familier med sociale udfordringer – ligesom alle andre boligområder rundt om i landet, mener Mahmoud Daud, der ser konsekvenser ved den tankegang. Den fjerner i hans øjne fokus fra, at det langt hen ad vejen går fremad med integrationen.

 - Der er rigtig mange ressourcestærke unge i Vollsmose, men de er usynlige i bybilledet. De passer deres skole, de passer deres arbejde og er ofte engageret i frivilligt arbejde. Det er jo ikke dem, der hænger ud på gaden, siger han.

Bydelens og helt sin egen

Mahmoud Daoud er kendt for at sige sin mening, og det har både gjort ham populær og upopulær igennem årene. I 2010 var han med til at arrangere en demonstration mod vold, som blev holdt i Vollsmose efter flere uheldige episoder i bydelen. Godt 500 folk mødte op og demonstrerede mod vold.  En aktion, som Mahmoud Daoud stadig er stolt af.

 - Det gav Vollsmoses beboere en mulighed for at sige fra over for vold, specielt volden vendt mod offentlige myndigheder. Vi er så afhængige af det offentlige med læger, brandvæsen og politi, og det fik vi vist dengang, fortæller han om den succesfulde demonstration. Andre gange har han været ude med riven efter det offentliges behandling af etniske minoriteter.

 - Jo mere jeg kommer ind i sådan nogle råd, jo mere føler jeg et ansvar for at kunne være et talerør for mange af de mennesker, der ikke får mulighed for at fortælle, hvordan virkeligheden er for dem, fastslår Mahmoud Daoud, der heller ikke forventer at blive mere tavs i sin nye rolle.